z tego


 OTWARCIE  SALI  SPORTOWEJ


BUDOWA SALI SPORTOWEJ


 RELACJA Z OTWARCIA SALI SPORTOWEJ

Materiał pochodzi z portalu turek.net.pl