AKTUALNOŚCI


    KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

DLA NAUCZYCIELI

DLA RODZICÓW

ARCHIWUM 2006/2007


 

                              

SUKCES OGÓLNOPOLSKI

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych. umożliwiła:

- propagowanie wśród dzieci klas IV wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- kreowanie mody na powszechne używanie elementów poprawiających widoczność, takich jak kamizelki i opaski odblaskowe,

- kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze.

Na zakończenie programu jego podsumowaniem był teoretyczny i praktyczny  egzamin na kartę rowerową, którą uzyskało 98 uczniów naszej szkoły.

Po zrealizowaniu programu opracowaliśmy i przeprowadziliśmy  z przedstawicielami klas czwartych inicjatywę służącą poprawieniu bezpieczeństwa. Akcję nazwaliśmy „ Bezpiecznie wokół Jedynki” . Składały się na nią m.in. pogadanka z policjantem i akcja wręczania „10 przykazań” uczestnikom ruchu przy naszej szkole, pokaz ratownictwa medycznego zorganizowany przez strażaków z PSP Turek, przedstawienie „Bądź przezorny i bezpieczny” przygotowane przez pania K. Smolińską i uczniów klasy II.

Wymierne efekty tych działań to:

- poprawienie bezpieczeństwa dzieci na drodze,

- odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym,

- identyfikowanie zagrożeń wynikających z ruchu drogowego,

- uświadomienie kierowcom zagrożeń na jakie narażają uczniów w pobliżu szkoły nie stosując się do zasad bezpiecznej jazdy.

Naszą inicjatywę zgłosiliśmy do ogólnopolskiego konkursu w ramach programu „Bezpieczna jazda…”Otrzymaliśmy I nagrodę w postaci miasteczka ruchu drogowego, zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz zestawy: bidon, kamizelka i opaska odblaskowa dla każdego ucznia klasy IV który otrzymał kartę rowerową. Pani I. Dominiak realizująca program i inicjatywę weszła w skład Rady Koordynatorów Programu.

I. Dominiak


KAMERA OD PZU

Na wniosek dyrektora naszej szkoły pani Elżbiety Pokojowej  firma ubezpieczeniowa PZU S.A przekazała kwotę 1600 zł. na zakup i montaż kamery zewnętrznej. Kamera zainstalowana została na budynku szkoły od strony parkingu.


„KONIŃSKI SMOK” dla „SZPILKI MINI’”

9 maja w GDK „Oskard” odbyły się 15.Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę „Konińskiego Smoka”. Wystąpiły zespoły z różnych rejonów Wielkopolski: Kazimierza Biskupiego, Chocza, Międzyrzecza, Żerkowa, Dobieszczyzny, Grzebieńska i Turku. NAGRODĘ GŁÓWNĄ „KONIŃSKIEGO SMOKA” przyznano TETRZYKOWI „SZPILKA MINI”
z naszej szkoły za spektakl pt. „O smoku, który zmienił jadłospis”. Komisja artystyczna: Maria Witczak – instruktor teatralny z CKiS w Koninie, Barbara Broszkiewicz i Jerzy Jarek – animatorzy teatralni i autorzy serii książek poświęconych teatrowi dziecięcemu – wyrazili podziw dla pracy nauczycieli
i jej imponujących efektów. Nagrodę aktorską otrzymał Mateusz Ulański, a nagrody instruktorskie: Izabela Ochota, Aldona Piwońska i Ewa Pawlak. Jury zaznaczyło, że wygrał spektakl, gdzie „została zachowana równowaga pomiędzy właściwym przesłaniem a sprawnym warsztatem”.

E. Pawlak


DZIEŃ EUROPEJSKI

8 maja 2008 roku już po raz siódmy obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Europejski. Chętni uczniowie brali udział w konkursie języka angielskiego. Następnie na sali gimnastycznej uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną państw Unii Europejskiej przygotowaną przez koleżanki z klasy VI b Weronikę Stolarek i Anię Naszkowską. Po prezentacji dzieci wzięły udział w  konkursie Mini playback show. Najlepiej w zmaganiach prezentowały się klasy: V b i VI d - I miejsce exequo IV a , VI c i V c - II miejsce exequo V d, IV d - III miejsce exequo

B. Jaworska


PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony został 30 kwietnia przez strażaka Państwowej Straż Pożarnej w Turku pana Włodzimierza Płóciennika. W trakcie spotkania uczniowie klas czwartych przypomnieli sobie jak zawiadomić o wypadku odpowiednie służby oraz jak udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Przy pomocy fantomu zwanego "Anią" strażak zademonstrował uczniom jak należy reanimować nieprzytomnego człowieka. Następnie uczniowie korzystając z instruktażu  uczyli się udzielać pierwszej pomocy. 

I. Dominiak


BEZPIECZNIE WOKÓŁ JEDYNKI

Dnia 29 kwietnia w ramach akcji "Bezpiecznie wokół Jedynki" uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Sekcji Ruchu Drogowego. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu dzieci w czasie drogi do i ze szkoły. Po zakończonej pogadance delegacja uczniów klas IV wraz z panią I. Dominiak oraz policjantem przeszła na ulicę 3 Maja. Pieszym, rowerzystom i kierowcom samochodów "mali delegaci" wręczali 10 przykazań uczestnika ruchu drogowego. Akcja miała na celu przypomnienie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa naszych uczniów w okolicy szkoły.

I. Dominiak


HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY NASZEGO MIASTA

25 kwietnia2008 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczo – historyczny pt: „Historia i dzień dzisiejszy naszego miasta” . W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych miasta i gminy Turek. Konkurs został zorganizowany z okazji 667- lecia miasta Turku. Celem było przede wszystkim zainteresowanie historią naszej miejscowości i jej najbliższej okolicy, kształtowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny, budzenie szacunku do przeszłości.

E. Nowak


DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI

Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Dziewczynka z zapałkami” w Polo Markecie w dniu 12 i 13 kwietnia. Nasi uczniowie – wolontariusze pakowali zakupy klientów marketu i rozdawali baśniowe zapałki. Udział w akcji naszych uczniów wskazuje na to, że pomagają i umieją pomagać innym oraz nie jest im obojętny los biednych dzieci.

J. Rajczyk


KONKURS MITOLOGICZNY

,,Z mitologią za pan brat’’ to tytuł konkursu, który odbył się dnia 10 kwietnia 2008r. Przystąpili do niego uczniowie klas piątych. Konkurs miał charakter zmagań klasowych. Każda klasa wzięła udział w sześciu konkurencjach , co pozwoliło wyłonić zwycięzców... więcej 

E. Kozłowska


CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

W dniu 7.04.2008 r. zorganizowano i przeprowadzono szkolny etap konkursu „Ciche czytanie ze zrozumieniem dla klas III”. Wzięło w nim udział 18 uczniów ze wszystkich klas trzecich. Celem konkursu było wyłonienie 5 najlepszych uczniów, którzy zakwalifikują się do etapu międzyszkolnego konkursu. Komisja w składzie: p. Lidia Pasturek (organizator), p. Halina Koszada i p. Krystyna Smolińska przyznała miejsca:

I    Adrian Najmrocki – kl. III b           i           Bartosz Śliwka – kl. III c

II  Maciej Kotkowski – kl. III b          i           Weronika Miler – kl. III d

III  Aleksander Kujawa – kl. III a

Uczniów przygotowały panie: Róża Kurzawa – wychowawczyni kl. III a, Lidia Pasturek – wychowawczyni kl. III b, Halina Koszada – wychowawczyni kl. III c, Izabela Ochota – wychowawczyni kl. III d. Pięciu zwycięzców wzięło następnie udział, pod opieką p. H. Koszady, w etapie miejskim konkursu, który odbył się dnia 6.05.2008 r. w Szkole Podstawowej nr 4. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: A. Najmrocki – III b i Bartosz Śliwka – kl. III c. Etap powiatowy odbył się w dniu 21.05.2008 r. w naszej szkole. Jednym z laureatów został Bartosz Śliwka, który tym samym zakwalifikował się do etapu międzypowiatowego konkursu.

L. Pasturek


BĄDŹ BEZPIECZNY I PRZEZORNY

Obowiązkiem każdego rodzica oraz szkoły jest uczulenie dziecka na występowanie zagrożeń, nauczenie go właściwych reakcji i zachowań. Dziecku należy wpoić, że nie wolno wybiegać gwałtownie na jezdnię i przechodzić na czerwonym świetle. Wybierając drogę do szkoły należy omijać miejsca, gdzie gromadzą się różne podejrzane osoby. Zdecydowanie nie należy brać żadnych pieniędzy, słodyczy, itp., nie należy wsiadać do obcych samochodów. Jeżeli dziecko pozostaje samo w domu, też może je spotkać coś złego. I tu obowiązuje przestrzeganie pewnych zasad: nie wpuszczanie do domu obcych, nawet  gdy się podają za znajomych rodziców, czy krewnych, nie rozmawianie przez telefon i udzielanie wszelkich informacji. Te wszystkie sytuacje przedstawione były na uroczystości w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku. Występ scenariusza zrealizowany został z udziałem dzieci z klasy drugiej. Oparty był na ukazaniu krótkich scenek, recytacji wierszy, inscenizacji oraz piosenek. Przedstawienie Pt: „Bądź bezpieczny i przezorny” zostało zaprezentowane w dn.07.04. 2008 r. dla nauczania zintegrowanego. W dn. 11. 04. 2008 r. zostały zaproszone dzieci z przedszkoli nr 3, 4, 6, 8. Z każdego przedszkola przybyły dzieci po dwie grupy sześciolatków. W dn. 17. 04. 2008 r. uczniowie klasy drugiej zaprezentowali się dla uczniów ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Przedstawienie było realizowane z myślą o bezpieczeństwie wszystkich dzieci, tych najmłodszych oraz starszych. Miało na celu podniesienie świadomości wobec zagrożeń, jakie dzieci mogą napotkać w życiu codziennym. Mali wykonawcy pragnęli uświadomić innym dzieciom jak można umiejętnie radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych na drodze oraz zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich i umieć się odpowiednio zachować. W sposób prosty przedstawili jak poruszać się po drogach, aby nie narażać swego życia i zdrowia. Z jakimi zagrożeniami można spotkać się jako piesi i jako kierowcy. Odbyła się też nauka o znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej.

K. Smolińska


KONKURS ORTOGRAFICZNO-GRAMATYCZNY

1.04.2008 r. odbył się etap szkolny konkursu ortograficzno-gramatycznego. Celem konkursu - organizowanego przez ODN w Koninie, p. E. Frasunkiewicz - jest rozwijanie uzdolnień, upowszechnienie wiadomości ortograficzno-gramatycznych oraz inspirowanie i rozwijanie zainteresowań wśród uczniów szkoły podstawowej. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 26 uczniów z klas piątych i szóstych. Najlepszy wynik uzyskała Patrycja Klimczak z kl. 6c - uczennicę przygotowała p. M. Dizner. Do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się 8 maja w Szkole Podstawowej nr 5, zakwalifikowały się również: Anna Skonieczna, Klaudia Wasielewska z kl. 5b - opiekun p. Emilia Kozłowska, Hanna Sobczak, Justyna Gomułka z kl. 6d, Marta Pokojowa z kl. 5a -opiekun p. Ewa Pawlak, Justyna Rajczyk z kl. 6a - opiekun p. Elżbieta Nowak.... więcej

E. Pawlak


MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ

W bieżącym  roku szkolnym  przystąpiliśmy do VI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. W edukacji europejskiej mamy już swoją tradycję, od roku szkolnego 2000/2001 realizujemy program edukacji europejskiej, a od roku 2001/2002 obchodzimy Dzień Europejski. W tym roku szkolnym w ramach konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”... więcej

E. Nowak


SUKCESY TEATRU "SZPILKA" I "SZPILKA MINI"

19 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się IX Festiwal Szkolny „Plama”. Nagrodę główną – puchar Burmistrza Miasta Turku – otrzymał teatr „Szpilka” za spektakl „Droga do gwiazd Nutki Gis”, a nagrodę specjalną teatrzyk „Szpilka Mini” za spektakl pt. „O smoku, który zmienił jadłospis”. Zespoły uczestniczyły również, 29 marca, w XXX Międzypowiatowych Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni” – Dobra 2008. Teatry powróciły z wieloma nagrodami. Teatrzyk „Szpilka Mini” uzyskał nominację  do udziału w XV Wielkopolskich Spotkaniach Teatrów Dziecięcych „Koniński Smok 2008”, a teatr „Szpilka” możliwość udziału w XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi. Nagrody aktorskie otrzymali: Wiktoria Donart – za rolę Nutki Gis, Marta Cytrowska – za rolę Gis Ludowego i Mateusz Ulański za rolę smoka. Zespoły teatralne zostały przygotowane przez Ewę Pawlak, Aldonę Piwońską i Izabelę Ochotę.

E. Pawlak


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W tym roku Dzień Wiosny w naszej szkole obchodziliśmy 18 marca. Klasy I-III były w kinie na filmie Rodzina Robinsonów. Po filmie dzieci wykonały prace plastyczne Witaj wiosno. Klasy IV-VI z okazji nadejścia wiosny zrobiły wiosenne sałatki owocowe i warzywne według przepisów z różnych stron Europy. Celem zajęć było wdrożenie uczniów do zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie chętnie pracowali nad przygotowaniem pyszności, ale najwięcej radości przyniosła degustacja własnych wytworów.

B. Jaworska


REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne w parafii NSPJ w Turku odbyły się w tym roku w dniach 9 – 12 marca.  Dzieci i młodzież ze szkół naszej parafii spotykały się podczas  tych dni w kościele o godz. 15,00.  Katecheci zadbali o to, aby przeżycia rekolekcyjne na długo pozostały w umysłach i sercach ich wychowanków. Również  nauczyciele religii ze szkoły podstawowej nr 1 w Turku włożyli  wiele wysiłku i pracy, aby przybliżyć dzieciom główne prawdy naszej wiary. Pod czujnym okiem S. Rozalii dzieci z klas VI przedstawiły inscenizację ukazującą miłość Jezusa do każdego człowieka.  Natomiast  S. Damaris z klasą IVa włączyła się w międzyszkolny konkurs pt.,,Wybrana stacja Drogi Krzyżowej,,.  Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac, wykonanych różnymi technikami. W  naszej szkole I miejsce zajęła praca Oli Janas,  II miejsce – praca Marii Krupy, a III – Agaty Kuci.  Gratulacje !!! Świetną rekompensatą dla zdobywców I miejsc były cenne, nagrody, a dla pozostałych  uczestników nagrody pocieszenia.  Ponadto wszystkie prace zostały jeszcze zaprezentowane na wystawie w kościele NSPJ gdzie wzbudzały podziw u parafian.

 S. Damaris


SPOTKANIE Z POETKĄ

Dnia 6 marca 2008r. odbyło się spotkanie uczniów kl. IV-VI z turkowską poetką, panią Elą Galoch. Wśród  zaproszonych gości była Dyrekcja oraz nauczyciele naszej szkoły.     Montaż słowno-muzyczny przygotowany  w oparciu o poezję zaproszonego gościa rozpoczął niezwykłe spotkanie. Uczniowie klasy Vb przybliżyli w ten sposób  sylwetkę pani Eli Galoch, czytali wybrane jej wiersze oraz zaprezentowali prace plastyczne, które powstały w oparciu o twórczość  poetki. Panująca atmosfera spotkania spowodowała, że pani Ela Galoch wprowadziła wszystkich uczestników  w swój świat poezji. Następnie przeprowadziła krótkie warsztaty poetyckie, podczas których  okazało się, że każdy z nas  może być poetą, a ż każde miejsce lub sytuacja,  może stanowić doskonały punkt wyjścia do pisania własnych wierszy, bo jak sama mówi:„ Turek to miniatura wszechświata, wiele się tutaj dzieje, tylko trzeba umieć patrzeć”. Spotkanie przygotowały: p.Emilia Kozłowska, p. Bożena Mielczarek oraz p.Wiesława Majdańska.

E. Kozłowska


 

GOŚCIE Z ANGLII

Dnia 28.02.2008 w naszej szkole gościła delegacja z angielskiej szkoły - ST. John's Scool in Epping . Wizytę tę zawdzięczamy p. Izabeli Lis dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Turku, która  współpracuje z w/w szkołą w ramach współpracy europejskiej. Goście w osobie p. George Yerosimou dyrektora placówki w Epping i wicedyrektor p. Sharon Tallin, oraz p. dyr. I. Lis uczestniczyli w dwóch lekcjach (plastyki i muzyki) prowadzonych przez p. Aldonę Piwońską i Izabelę Ochotę. Podczas zajęć plastycznych w klasie piątej , mogli zobaczyć najróżniejsze sposoby zdobienia pisanek, jak również samemu spróbować pisania woskiem w technice batiku na jajku. Lekcja muzyki w klasie trzeciej pokazała spontaniczność dzieci w tańcu zespołowym oraz umiejętności wokalne i interpretację ruchową piosenki oraz grę na instrumentach melodycznych i perkusyjnych.

A. Piwońska


CZERWIEŃCIE, ZIELEŃCIE SIĘ SŁOWA... etap powiatowy

27 lutego w Miejskim Domu Kultury w Turku odbył się etap gminny 16. Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych – „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…” – Strzałkowo 2008. Nagrody otrzymali: Wiktoria Donart (kl. 2d), Jakub Kałużny (kl. 3d), Natalia Modrzejewska(kl. 3d). Wyróżnienie otrzymały: Justyna Gomułka (kl. 6d), Aleksandra Szumińska (kl. 6d) i Magdalena Płoszaj (kl. 6c). Uczniowie zostali przygotowani przez H. Baran, I. Ochotę, M. Dizner i E. Pawlak.

E. Pawlak


 

CZERWIEŃCIE, ZIELEŃCIE SIĘ SŁOWA... etap szkolny

20 lutego 2008 r. odbył się etap szkolny 16. Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych – „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…” – Strzałkowo 2008. W eliminacjach szkolnych zaprezentowało się 27 młodych recytatorów. Komisja w składzie: G. Jujewicz, H. Baran, E. Nowak i E. Pawlak postanowiła nagrodzić 7 uczniów: Martynę Śliwińską (kl. 3d), Wiktorię Donart (kl. 2d), Jakuba Kałużnego (kl. 3d), Aleksandrę Szumińską (kl. 6d), Justynę Gomułkę (kl. 6d), Natalię Modrzejewską (kl. 3d) i Magdalenę Płoszaj (kl. 6c).Wyróżnienia otrzymali: A. Najmrodzki  (kl.3b), A. Ptak (kl..2d), A. Sobiś ( kl.2b), A. Wąsikowska (kl. 2d), P. Klimczak (kl. 6c), P. Marendziak (kl.6a), P. Szymaniak (kl.5a), J. Rajczyk (kl.6a), J. Woźniank (kl. 4a).

E. Pawlak


WALENTYNKI W SZKOLE

Z okazji Walentynek SU zorganizował spotkanie klas IV-VI. Na wstępie Martyna G. z kl.Va próbowała odpowiedzieć na odwieczne pytanie "Czym jest miłość ?",na pewno jest ona siłą i energią, bez której ani człowiek ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zaznać szczęścia. Następnie Magdalena P. z VIc przedstawiła historię obchodów Walentynek w Polsce. Miłym akcentem tego spotkania były piosenki wykonane przez Olę Sz., Natalię K. z  VI d i Anię K., Patrycję S. z Vb. Uczennice z Va przedstawiły Romeo Julię w dzisiejszych czasach, na koniec wyraziły pragnienie "Miłość i szczęście niech zawsze będzie" Agata R i Amadeusz przeprowadzili między sobą rozmowę liryczną K. I. Gałczyńskiego. Na zakończenie rozdano pocztę walentynkową. Apel przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze wszystkim bardzo się podobał ,został nagrodzony gromkimi oklaskami. 

B. Mielczarek

 


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

12 lutego 2008 r. całej społeczności szkolnej została przedstawiona przez radiowęzeł idea Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie dowiedzieli się o dobrych i złych stronach Internetu, zapoznali się z adresami bezpiecznych stron internetowych oraz zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu... więcej

I. Dominiak


 

ZWYCIĘSKI BÓJ WIELKOPOLAN

25 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 89 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Celem tej uroczystości było przypomnienie okoliczności zwycięskiego zrywu Wielkopolan a zarazem oddanie hołdu uczestnikom powstania. W apelu brali udział uczniowie klasy IV a i IV b, którzy przebrani za postacie historyczne przypomnieli dzieje Wielkopolski. Wzmocnieniem rysu  historycznego były pieśni patriotyczne wykonane przez chórek szkolny. natomiast dopełnieniem był mazur zatańczony przez u-ów IVa w pięknych, kolorowych strojach. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście Zofia Latuszewska prezes Związku Kombatantów i Więźniów politycznych, starsza wizytator Bożena Kubicka z Kuratorium w Koninie.

Była to kolejna żywa lekcja historii jakże inna od tych prowadzonych w klasie.

B. Mielczarek


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 21 stycznia 2008r w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji uczniowie klasy  II a pod kierunkiem wychowawcy Malwiny Zielińskiej przygotowali występ artystyczny. Miłych gości w imieniu klasy przywitał Filip Jakubiak. Następnie uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Występ zakończyło odśpiewanie ''100lat''dla przybyłych gości. Babcie i dziadkowie przygotowali dużo wspaniałości i łakoci dla swoich pupilków.


M. Zielińska


OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY "KRĄG"

10 stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego " Krąg". Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie p. B. Jaworska i p. B. Mielczarek. Uczestnictwo w konkursie dostarczyło uczniom rozrywki umysłowej, a także był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji wiedzy historycznej o Polsce, Europie i naszym regionie. 

                                                                       

B. Mielczarek


DYSKOTEKA NOWOROCZNA

Dnia 10 stycznia w naszej szkole odbyła się dyskoteka na powitanie Nowego Roku. Zabawa była doskonała, wszyscy świetnie się bawili . Dyskotekę zorganizował SU, a prowadzili chłopcy z VIb.

B. Mielczarek


KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

W czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia został zorganizowany w naszej szkole konkurs na wykonanie szopki bożonarodzeniowej. Wzięło udział 60 uczniów z klas czwartych i piątych. Szopki wykonano z dowolnych materiałów np. drewna, kory, plasteliny, masy solnej. Komisja konkursowa wybrała cztery prace, które zgłoszono do XI Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej "Anioły 2008", gdzie z wyróżnionych szopek zrobiono wystawę w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Celem konkursu było pielęgnowanie w młodych ludziach polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

s. Damaris


 SPOTKANIE Z DYREKTOREM SANEPID-u

Na zaproszenie pani dyrektor Elżbiety Pokojowej w dniu 07 grudnia 2007 r. przybył do naszej szkoły p.Alfred Rajczyk – Dyrektor SANEPIDU. Celem tej wizyty było spotkanie z uczniami klas szóstych poświęcone profilaktyce chorób zakaźnych (AIDS, sepsa, żółtaczka). Pan Dyrektor przedstawił uczniom prezentację na temat wymienionych chorób, poinformował jak przenoszone są wirusy wywołujące te choroby, jakie są objawy chorób zakaźnych, jaki wpływ wywierają wirusy na system immunologiczny człowieka oraz jak można się ustrzec tych chorób. Szczególną uwagę p. dyrektor Rajczyk zwrócił na inwazyjną chorobę meningokokową na którą najczęściej chorują dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia oraz młodzież. Jednak pamiętać należy, że zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek. Pan Alfred Rajczyk podkreślił, że zakażenia meningokokami, które mogą wywołać sepsę bądź zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych. Istotne jest, że zakażeniu sprzyjają ryzykowne zachowania:

- przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach

- picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców,

- osłabienie organizmu wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem itp.

Meningokoki znajdują się w wydzielinie dróg oddechowych nosiciela lub chorej osoby. Są przenoszone drogą kropelkową. Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są: profilaktyka poprzez stosowanie szczepień ochronnych i unikanie ryzykownych zachowań. Spotkanie z Dyrektorem p. Alfredem Rajczykiem dostarczyło uczniom nie tylko wiedzy na temat chorób zakaźnych, ale przede wszystkim nauczyło jak dbać o swoje zdrowie i unikać w życiu ryzykownych zachowań.                                                  

B. Frątczak  - pedagog szkolny


KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE

W dniu 7 grudnia 2007 r. w naszej pracowni historycznej odbył się XII konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – eliminacje szkolne. Brało w nim udział 17 uczniów. Uczniowie ci pasjonują się historią naszego regionu, chętnie poznają dzieje Wielkopolski – kolebki naszego państwa. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: justyna Woźniak kl. IVa, Mateusz Pieśkiewicz kl.  IVc, paulina Bukowiecka kl. Va, Adrianna Piekarska kl. Va, Magda Płoszaj kl. VIc, Hanna Sobczak kl. VId. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

J. Rajczyk


DZIEŃ GÓRNIKA

W dniu 05.12.2007 roku o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Uroczysty apel z Okazji Dnia Górnika. Został on przygotowany przez uczniów klasy 2a i 2c wraz z wychowawczyniami Malwiną Zielińską i Krystyną Smolińską. Uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny. Wiersze i piosenki bardzo podobały się zaproszonym górnikom oraz zgromadzonej publiczności. Po zakończonych występach goście tradycyjnie obdarowali dzieci pysznymi cukierkami.

M. Zielińska


KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

24 listopada 2007r. w Auli im. Jana Pawła II przy parafii NSPJ, odbył się I Parafialny Konkurs Piosenki Religijnej. Występowało bardzo wiele zespołów i solistów z pobliskich parafii. Miedzy innymi wystąpiły dzieci z klasy Vc z naszej szkoły. Za pięknie wykonany utwór pt. "Kiedy Ci smutno..." otrzymały słodką nagrodę i dyplom za zajęcie III miejsca. Do konkursu przygotowała uczniów siostra Damaris.

s. Damaris


MŁODZI KORYFEUSZE

23 listopada 2007 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbyła się 9. edycja Wielkopolskiego Konkursu na Monodram „Młodzi Koryfeusze”. Na scenie zaprezentowało się 31 młodych artystów. Uczennica naszej szkoły, Wiktoria Donart, otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew za monodram pt. „Była sobie raz”. Uczennicę przygotowały: A. Piwońska, I. Ochota i E Pawlak.

E. Pawlak


ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 

Jak co roku biblioteka szkolna czynnie włączyła się do obchodów Święta Patrona Szkoły. Wszystkie klasy miały możliwość zwiedzenia wystawy poświęconej osobie Patrona Szkoły. Zgromadzono na niej różne wydania książek o Henryku Sienkiewiczu oraz jego utwory, a także bogaty zbiór artykułów prasowych, fotografii, a także pamiątek związanych z osobą Patrona. Wielkim zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli cieszyła się ekspozycja zdjęć dotycząca różnych wydarzeń z historii naszej szkoły.

Jakomulska A.


SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI

Dnia 16 listopada, w piątek w pracowni historycznej Szkoły Podstawowej nr im. H. Sienkiewicza w Turku odbyło się spotkanie z p. Zofią Latuszewską – przewodniczącą Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych w Turku, która przybyła w towarzystwie pana Józefa Kurzawy – żołnierza Wojska Polskiego. Spotkanie zorganizowały p. B. Mielczarek (nauczycielka historii i opiekun Samorządu Szkolnego) i p. E. Kozłowska (nauczycielka j. polskiego). Na spotkaniu tym była obecna  również W. Majdańska (wychowawczyni świetlicy szkolnej). Dzieci przygotowały montaż słowno – muzyczny, który wprowadził w atmosferę spotkania. Wysłuchaliśmy wierszy patriotycznych, m. in. o „Orle Białym”. Spotkanie uświetniono grą uczniów na akordeonie Kamila Poszwy i skrzypcach Nikoli Gil. Uczestnicy tej jakże podniosłej uroczystości wysłuchali opowieści kombatantki
o czasach II wojny światowej i o doniosłej roli tajnego nauczania, które pozwoliło wielu ówczesnym uczniom na dalsze powojenne kształcenie.

B. Mielczarek


Z WIZYTĄ W STACJI METEOROLOGICZNEJ

13 Listopada klasa IV a z wychowawczynią i rodzicami była na wycieczce w Kole. Tam właśnie znajduje się stacja meteorologiczna. Uczniowie utrwalili wiedze książkową, przebywali w ogródku meteorologicznym, gdzie oglądali przyrządy do określania pogody. Odczytywali temperaturę na termometrach w klatce i termometrach gruntowych. Określali kierunek wiatru na wiatromierzu. Dzieci przebywały też wewnątrz stacji gdzie obejrzały przyrządy do automatycznego pomiaru składników pogody. Uczniowie dowiedzieli się jak powstaje prognoza pogody, poznali także tajniki pracy meteorologa. Warto wiedzieć, że podobnych stacji w Polsce znajduje się około 52, druga podobna stacja zlokalizowana jest w Kaliszu.

 

B. Mielczarek


DYSKOTEKA

 W dniu 9 listopada 2007r. odbyła się dyskoteka z okazji Andrzejek, którą zorganizował Samorząd Szkolny. Wszyscy świetnie się bawili. Z tej okazji w świetlicy szkolnej były zorganizowane wróżby. Każdy chętnie mógł poznać swoją przyszłość. Tą dyskotekę prowadziła trójka naszych uczniów: Szymon Pacześny, Patryk Wypiór, Marcin Czerwiński. Spisali się na piątkę!

J. Rajczyk


KSIĄŻKA PRZED SĄDEM

Dnia 25 października 2007r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Światowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Klasa 6a pod opieką p. E. Nowak, przygotowali inscenizację pt. „Książka przed sądem”. Tematem była rozprawa sądowa przeciwko książkom, które zostały oskarżone o to, że są niepotrzebne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych przypadającego w tym roku 22 października biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów kl. IV – VI konkurs na najciekawsze hasło reklamowe dotyczące książki, biblioteki lub czytania. Ogółem do biblioteki wpłynęło 35 haseł. Komisja konkursowa po przeczytaniu wszystkich haseł postanowiła przyznać 5 nagród i 6 wyróżnień. Autorami nagrodzonych haseł są: Agnieszka Marciniak Vb , Aleksandra Janas  IVa , Jakub Kustosz  Vb  i Szymon Wachowski Vc. Autorami wyróżnionych haseł są: Anna Płoszaj IVc, Janicki Hubert  IVc, Baniamin Trzepacz IVc, Karolina Ikrzak Vb, Nikola Grabarczyk Vc, Anna Skonieczna Vb.

A. Jakomulska


KONKURS NA NAJCIEKAWIEJ WYKONANY RÓŻANIEC

Październik jest miesiącem poświeconym modlitwie różańcowej. W naszej szkole został zorganizowany konkurs na najładniej i najciekawiej wykonany różaniec. Zgłosiło się 20 uczniów z wszystkich poziomów nauczania. Nasi artyści wykazali się niespotykana pomysłowością w dobieraniu materiałów do wykonania różańców. Komisja wyróżniła 5 prac: Kacpra Bartkowiaka, Oli Ptak, Moniki Ptak, Adama Goślińskiego, Karoliny Jasiakiewicz. Ponadto wszystkie prace zostały wywieszone na wystawie w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa.

siostra Damaris


AKCJA "SZKOŁO POMÓŻ I TY "

Celem akcji była pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym. Samorząd Uczniowski rozprowadzał cegiełki w cenie 1 zł. Akcja cieszyła się wielkim uznaniem. Udało się rozprowadzić 130 cegiełek. Możemy być z siebie dumni, że zauważamy  i jesteśmy czuli na cierpienia innych ludzi, postępujemy w myśl zasady "człowiek tyle znaczy ile daje drugiemu człowiekowi". Za przyłączenie się do akcji szkoła otrzymała podziękowanie.

Samorząd Uczniowski


LEKCJA MUZEALNA

16 października uczniowie klasy IV a uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Tematem lekcji były: Zabytki i ich ochrona. Uczniowie poznali zadania i rodzaje muzeum. Dowiedzieli się o szczególnej roli muzeum w kultywowaniu historii i tradycji regionalnych. Obejrzeli też nową przygotowaną izbę regionalną oraz wystawione w niej przedmioty codziennego użytku, które służyły ludziom około 100 lat temu.  Dowiedzieli się o pracach archeologicznych prowadzonych na terenie Turku i okolic m.in. w Gąsinie gm. Przykona. Wszystkie zebrane w sali eksponaty pochodziły z wyżej wymienionych wykopalisk.

B. Mielczarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 12.10.2007 r. z okazji Dnia Edukacji odbył się apel przygotowany przez pierwszaków. Na uroczystość zostali zaproszeni wychowawcy i nauczyciele klas I - III oraz inni pracownicy szkoły. Dzieci zaprezentowały przygotowaną część artystyczną oraz złożyły życzenia wszystkim pracownikom szkoły i wręczyły laurki.

I. Łuczak


Do jednych z bardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Edukacji Narodowej, znany również nieoficjalnie jako Dzień Nauczyciela. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty, życzenia i miłe słowa. Tak też było i w tym roku. Uczniowie klas 4c i 6b, kontynuując ten przyjemny zwyczaj, pragnęli podziękować wszystkim pracownikom szkoły i nauczycielom za trud, jaki wkładają w swojej codziennej pracy. Przygotowali specjalny program artystyczny, Swoim wielkim zaangażowaniem wywołali sporo radości i uśmiechu, szczególnie na twarzach nauczycieli, dla których został przedstawiony nowatorski program nauczania.

E. Kulesza


AKCJA "POMÓŻMY MATEUSZOWI"

Zapraszamy do akcji wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy mają otwarte serce i chcą pomóc Mateuszowi. Zależy nam na zgromadzeniu jak największej sumy pieniędzy, na operację dla Mateusza, który podobnie jak my chciałby uczestniczyć w życiu szkolnym.

27 września odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopca. Zabawa była doskonała, a dochód ze sprzedaży biletów przekazany został na leczenie Mateusza. Widać było duże zrozumienie dla sytuacji Mateusza ze strony naszych uczniów, więc dyskoteka dała początek akcji charytatywnej, którą podjęliśmy na terenie szkoły.

"Wielkie pieczenie dla Mateusza" to nazwa przedsięwzięcia, które trwać będzie od końca września do grudnia. W związku z tym przerwy międzylekcyjne zaczęły różnić się od tych codziennych. Są dni kiedy na szkolnych korytarzach unosi się zapach pieczonego ciasta. Klasy IV - VI prezentują swoje umiejętności kulinarne. Można wtedy kupić ciasto, ciasteczka, rurki, pączki i inne smakołyki za symboliczną złotówkę. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Mateusza.

Samorząd Uczniowski


ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 05.10.2007 r. w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców, zaproszonych gości oraz rodziców odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, podczas której pierwszaki zaprezentowały swoje zdolności artystyczne, a następnie uczniowie złożyli uroczysta przysięgę i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów naszej szkoły.

I. Łuczak


AKCJA "ZŁOTÓWKA NA BUDOWĘ POMNIKA"

5 października zakończyliśmy w naszej szkole zbiórkę pieniędzy na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołożyć cegiełkę na zbudowanie Pomnika na cześć Tym, którzy złożyli największa ofiarę za naszą wolną i niepodległą Ojczyznę.

Poczet sztandarowy naszej szkoły, a byli to uczniowie Hanna Sobczak, Justyna Gomułka, Patryk Wypiór, Magdalena Płoszaj, Daria Purcel i Kacper Płoszka uczestniczył w uroczystym odsłonięciu Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Uroczystość ta zaczęła się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Bezpośrednio po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod Pomnik, gdzie dalej trwała uroczystość. Odśpiewano wspólnie hymn państwowy, została złożona przysięga Armii Krajowej. Później nastąpiły wystąpienia oficjalne m.in. Prezydent na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski,  przypomniał jak działało Polskie Państwo Podziemne- fenomen na skalę światową do dziś dnia budzący podziw .Dalej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika i na koniec ceremonia składania wieńców.  Wielka uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty. Dla uczniów naszej szkoły to była prawdziwa żywa lekcja historii, która uświadomiła wszystkim Skąd nasz ród!

B. Mielczarek


DZIEŃ CHŁOPCA

Jedną z uroczystości klasowych jest Dzień Chłopca. Chwila oczekiwana nie tylko przez chłopców, ale i dziewczynki, które z przyjemnością tego dnia przygotowały niespodzianki dla swoich kolegów. Tym razem dziewczynki z  IVa  przeprowadziły losowanie. Każdy z chłopców otrzymał upominek były to piłki, gry i słodycze. Zabawa się udała. Chłopcy pięknie podziękowali swoim koleżankom gromkimi oklaskami.

B. Mielczarek


WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 02-04.10.br uczniowie klasy IVa, Va i VIc uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Tematem przewodnim był srebrny i złoty wiek kultury polskiej Podczas wycieczki zwiedzono wiele ciekawych miejsc. Urokliwym zakątkiem okazała się Żelazowa Wola, gdzie w białym dworku urodził się Fryderyk Chopin. Bardzo ciekawym punktem programu wycieczki była lekcja muzealna w pałacu Wilanowie temat : Z wizytą u króla. Każdy z uczestników poczuł się prawdziwie gościem króla Jana III Sobieskiego. W Warszawie z przewodnikiem zwiedziliśmy Zamek Królewski, Stare Miasto, Belweder, Łazienki w pięknej scenerii jesiennej, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Małego Powstańca. Podziwialiśmy Pałac Kultury i Nauki i wysokie nowoczesne wieżowce. Byliśmy też w kinie D3 na filmie Dinozaury żyją. Była to piękna podróż historyczno - kulturalna w czasie i przestrzeni. Wszystkie odwiedzone miejsca przez nas zarejestrowaliśmy na zdjęciach . Zapraszamy do ich obejrzenia.

B. Mielczarek


TRUDNA SZTUKA WYBIERANIA

24 września w poniedziałek w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Zostały one przeprowadzone zachowując zasady i procedury demokratyczne. W wyborach brali uczniowie klas  IV-VI .Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą. Każdy kandydat przedstawiał swój program i zachęcał do udziału w nich. 

 B. Mielczarek


WARSZTATY TKACKIE

Dnia 19 września 2007 roku dzieci uczęszczające do kółka rękodzieła artystycznego działającego w naszej szkole uczestniczyły w warsztatach tkackich, które odbyły się w Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Prowadzone one były przez panie: Stanisławę Radke oraz Halinę Guzik pracownice muzeum. Dzieci poznały podstawy techniki tkania oraz historię tkactwa w naszym regionie. Miały możliwość pod okiem fachowca spróbować swoich sił wykorzystania tej techniki, tkając na ramie tkackiej. Zdobyte wiadomości będziemy doskonalić już na zajęciach naszego kółka, które prowadzone jest przez p. Aldonę Piwońską.

A. Piwońska


WYPRAWA DO LASU

W dniu 18 września klasa IIa wraz z rodzicami i wychowawcą Malwiną Zielińską uczestniczyła w wyprawie do lasu. pogoda była wspaniała. Czas upłynął nam na zabawach i grach integracyjnych, gdyż do naszej klasy uczęszcza dwoje nowych uczniów. impreza zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, które wszyscy ze smakiem zjedliśmy. Do domu wracaliśmy w doskonałych humorach.

M. Zielińska


WYCIECZKA DO BISKUPINA

18 września kolejny raz uczniowie naszej szkoły (kl.IVa kl.Va,Vb,Vc,Vd) uczestniczyli w XIII Festynie archeologicznym w Biskupinie. Tym razem poznali życie i obyczaje Bałtów, północnych sąsiadów Słowian. Nie tylko dowiedzieli się  wielu ciekawych historii, ale świetnie się bawili. Wielką frajdą dla dziewczynek był udział w warsztatach tanecznych, a także dziewczynki samodzielnie wykonały dla siebie wisiorki z masy modelinowej. Ciekawe okazały się również warsztaty pisarskie. Każdy chętny mógł napisać swoje imię używając hieroglifów na prawdziwym papirusie. Także chłopcy się nie nudzili poznali tajniki powstawania druku , niektórzy bardzo ubolewali że nie mogli zobaczyć jak powstaje papier czerpany. Z wielkim zaciekawieniem wszyscy oglądali bitwę Słowian z Bałtami , a także handel wymienny między Bałtami a kupcami rzymskimi. Wycieczka to wspaniały sposób na naukę historii na pewno atrakcyjniejszy niż sala lekcyjna  o tym przekonali się kolejny raz uczniowie naszej szkoły.

                                                   B. Mielczarek


AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek 14 września uczniowie naszej szkoły przeprowadzili happening. Na początku uczniowie klasy IVa przekazali kilka wskazówek, co każdy z nas może zrobić sam w domu, aby środowisku było lżej. Następnie klasa V a w krótkim przedstawieniu wcieliła się w aniołków i diabełków i miała do wykonania bojowe zadanie - posprzątać okolice Wisły i Odry. Lepiej z zadania wywiązały się aniołki. Jednak na zakończenie dzieci zgodnie powiedziały "PAMIĘTAJ CZŁOWIEKU MŁODY, WRZUCAJ ŚMIECI DO KOSZA -NIGDY DO WODY!" Wiele emocji dostarczyły krzyżówki na temat Jak dbamy o naszą Ziemię?, które rozwiązywali reprezentanci klas IV-VI. Każdy z nich starał się wypaść jak najlepiej ponieważ na zwycięzców czekały słodkie upominki. Już na koniec ogłoszono wyniki konkursu na plakat na temat: Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj ,świeć przykładem.  Komisja w składzie przewodnicząca Pani Dyrektor Krystyna Morek członkowie Pani Barbara Jaworska, Pani Aldona Piwońska biorąc pod uwagę zgodność z tematem ,pomysłowość ,technikę plakatu  podjęła decyzję dwa pierwsze miejsca przyznała uczennicom z klasy VIb Nikoli Krawczyk Weronice Stolarek Pauli Klimek Natali Maciejewskiej oraz uczennicom z klasy Va Joannie Białas, Martynie Gębalskiej ,Marcie Pokojowej, drugie miejsce  zajęły uczennice z klasy VIa Ada Pakuła, Nikola Gil, Paulina Marendziak, Daria Purcel, Anita Jacek, trzecie miejsce zajęły uczennica z klasy IV a Alicja Buchelt, Ola Janas, Ada Bartosik, Marcelina Cieślak. Dyplomy nagrodzonym wręczyła Pani Dyrektor Elżbieta Pokojowa.

B. Mielczarek


WYSTAWA O JAPONII W TURECKIM MUZEUM

13 września skorzystaliśmy z kolejnego zaproszenia Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Tym razem klasa Vb miała okazję podziwiać wystawę o Japonii. Egzotyka tego kraju wprawiła nas w prawdziwy zachwyt.

I. Dominiak


SPOTKANIE Z UŁANAMI - LEKCJA PATRIOTYZMU

W dniu 07.09.br uczniowie klasy czwartej a przebywali w stadninie koni na zaproszenie pana Marcina Klinkiewicza. Zobaczyli tam pokaz jazdy ułanów z 15 pułku Poznańskiego. Komendant Andrzej Walter przedstawił uczniom chlubne tradycje polskich kawalerzystów z początku II wojny światowej. Następnie wyjaśnił powód pobytu ułanów w Turku. Powiedział ...spadkobiercy 15 pułku zmierzają co roku na pola bitwy nad Bzurą, ich szlak wiedzie między innymi przez Turek dokładnie jak przed 68 laty... .Wielką atrakcją dla czwartoklasistów okazały się przejażdżki na ułańskich koniach. Każdy na koniec poczęstował się wyśmienitą grochówką wojskową przygotowaną na kuchni polowej. Wszyscy wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i na pewno po tym widowisku dołączyli do grona sympatyków kawalerii.

wychowawczyni kl.IVa


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

Dnia 3 września br. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2007/2008. Podczas tej uroczystości przedstawiono nową panią dyrektor, jest nią pani Elżbieta Pokojowa, jej zastępcą została pani Krystyna Morek. Przekazano również „ Sowę z klasą” klasie 5 a, której wychowawczynią jest pani Aldona Piwońska. Przyjęliśmy również w poczet uczniów naszej szkoły tegorocznych pierwszaków. Po przemowie naszych gości i Pań Dyrektorek rozeszliśmy się kolejno do sal na spotkanie z wychowawcami.

Natalia Kunicka