Wszyscy w szkole „Kleksa” znają

Czytać go lubią i kochają

 Jeśli i Ty pisać chcesz?

 Chwyć za pióro … Przyłącz się!

 

Gazetka szkolna „Kleks” ukazuje się
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku
od 1992 r.

 

Siedzibą redakcji „Kleksa” jest biblioteka szkolna.

Od 2000 r. – działalność zespołu redakcyjnego „Kleksa”
jest oparta   o założenia
Programu pracy dydaktyczno – wychowawczej
kółka dziennikarskiego pt.
„Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej „Kleks”
,
opracowanego przez opiekunkę redakcji Elżbietę Nowak

 

Począwszy od roku szkolnego 2003/04działalność redakcji „Kleksa” jest finansowana przez Burmistrza Miasta Turku. Zajęcia kółka dziennikarskiego odbywają się w ramach oferty zgłoszonej do Konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących
w Turku
, których organizatorem jest Burmistrz Miasta Turku.

Rok 2016/2017

"Kleks" wyd. 16/17_1

"Kleks" wyd. 16/17_2_3

Rok 2015/2016

"Kleks" wyd. 15/16_5

"Kleks" wyd. 15/16_4

"Kleks" wyd. 15/16_3

"Kleks" wyd. 15/16_2

Rok 2014/2015

"Kleks" wyd. 14/15_4

"Kleks" wyd. 14/15_3

"Kleks" wyd. 14/15_2

"Kleks" wyd. 14/15_1

Rok 2013/2014

"Kleks" wyd. 13/14_5

"Kleks" wyd. 13/14_4

"Kleks" wyd. 13/14_3

"Kleks" wyd. 13/14_2

"Kleks" wyd. 13/14_1

Rok 2012/2013

"Kleks" wyd. 12/13_5

"Kleks" wyd. 12/13_4

"Kleks" wyd. 12/13_3 + dodatek

"Kleks" wyd. 12/13_2

"Kleks" wyd. 12/13_1

Rok 2011/2012

"Kleks" wyd. 11/12_5   (dodatek w języku angielskim)

 

Zajęcia kółka dziennikarskiego odbywają się w bibliotece szkolnej w poniedziałki, środy i piątki od godz. 13.35 do 14.20

 

Serdecznie zapraszamy

 

BLOG BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

 

Łamy naszego szkolnego pisma często wykorzystywane są do popularyzacji książek i czytelnictwa oraz informowania o działaniach biblioteki. Jednakże długi cykl wydawniczy gazetki ogranicza w publikowaniu najbardziej aktualnych komunikatów i ogłoszeń. Stąd zrodził się pomysł wykorzystania możliwości, jakie daje nam internet i portale społecznościowe.

Wspólnie z uczniami, uczęszczającymi na kółko dziennikarskie założyłam BLOGA BIBLIOTEKI. Jest on prowadzony od 3 listopada 2010 r. i systematycznie uzupełniany podczas zajęć kółka dziennikarskiego.

Dzięki takiej formie mam możliwość bieżącego przekazywania informacji czytelnikom biblioteki. Ponadto prowadzimy regularny dziennik biblioteki, opisując wszystkie działania podejmowane na jej terenie.

 

Adres naszego bloga:

http://biblinik102.blog.interia.pl/

lub poprzez stronę naszej szkoły: www.sp1.turek.net.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  W  DZIEJACH  "KLEKSA"

ROK SZKOLNY 2012/2013

24.10.2012 r.udział w spotkaniu autorskim z pisarzem p. Grzegorzem Kasdepke w MiPBP w Turku

30.10.2011 r.losowanie nagród podsumowujące obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

20.11.2011 r. współorganizowanie apelu z okazji Święta Patrona Szkoły Henryka Sienkiewicza

4.02.2013 r.wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego – wystawa „Śladami Stasia i Nel”

ROK SZKOLNY 2011/2012

22.09.2011 r. udział w spotkaniu autorskim z pisarką p. Joanną Olech

19.10.2011 r.udział w spotkaniu autorskim z poetką p. Elą Galoch – w Gimnazjum nr 2 w Turku

2.11.2011 r.redakcja „Kleksa” została obdarowana czapeczkami z wyhaftowanymi logo naszej gazetki – pomysł i wykonanie - p. Dariusz Przygoński

3.11.2011 r. losowanie nagród podsumowujące obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

22.11.2011 r. – wizyta w redakcji „Kleksa” p. Dariusza Przygońskiego – spotkanie z cyklu „Odkrywamy pasje naszych rodziców”

20.12.2011 r.„Mikołajki z Mikołajkiem” – projekcja filmu w czytelni dla członków redakcji

5.01.2012 r.wycieczka do Redakcji „Echa Turku”

17.01.2012 r. wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

18.01.2012 r.wycieczka do Kościoła NSPJ – poznajemy dzieło J. Mehoffera

5.03.2012 r.udział redakcji w XXI Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – zajęliśmy IV miejsce

11/12.2012 r.na łamach Konińskiego Kuriera Oświatowego (2011, nr 4 s. 20) ukazał się artykuł opiekunki redakcji p. Elżbiety Nowak pt. „Dziennikarskie pasje uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku”

7.03.2012 r. - spotkanie z p. Izabelą Pajszczyk z cyklu „Odkrywamy pasje naszych rodziców”

12.03.2012 r. - spotkanie z uczniami – w ramach cyklu „Odkrywamy pasje naszych uczniów”

29.05.2012 r.warsztaty dziennikarskie w MiPBP w Turku – prowadzenie p. Ewelina Grabowska

ROK SZKOLNY 2010/2011

 28.10.2010 r.zorganizowanie Bajkowej Dyskoteki dla klas I – III z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

3.11.2010 r.początek prowadzenia bloga biblioteki szkolnej:  BIBLINIK 102 (adres: biblinik102.interia.blog.pl )

17.11.2010 r. wydanie jubileuszowego 100 numeru gazetki szkolnej „Kleks”

27.01.2011 r.zajęcia otwarte dla nauczycieli bibliotekarzy rejonu tureckiego pt.”Jak zacząć tworzenie szkolnej gazetki”

8-12.05.2011 r.konkurs afiszowy zorganizowany z okazji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliot

9.06.2011 r. – współorganizowanie V Jubileuszowego miejsko – gminnego konkursu historyczno – czytelniczego pt. „Historia i dzień dzisiejszy naszego miasta”

 

ROK SZKOLNY 2009/2010

1-30.10.2009 r. - udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

22 X 2009 r. – udział w kiermaszu książek wycofanych z biblioteki w ramach akcji „Zbieramy fundusze na zakup nowych mebli do biblioteki szkolnej”

12 XI 2009 r. wycieczka do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Turku – zwiedzanie wystawy „Biblioteka Centrum Szkoły”

30.01.2010 r. – udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków   2010”

24.04.2010 r. – udział w przygotowaniach spotkania autorskiego z poetką Elą Galoch zorganizowanego z okazji miejskich  obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

12.05.2010 r. – udział w spotkaniu autorskim z p. Małgorzatą Flis – ilustratorką książek dla dzieci, które miało miejsce w MiPBP w Turku 

ROK SZKOLNY 2008/2009

1-30.10.2008 r. - udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

12.11.2008 r. – wycieczka do biura poselskiego w celu przeprowadzenia wywiadu z posłanką na Sejm RP Ireną Tomaszak - Zesiuk

15.11.2008 r. – zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły – „Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych”

18.11.2008 r. – wycieczka do redakcji czasopisma lokalnego „Echo Turku”

20.11.2008 r.– wycieczka do drukarni przedsiębiorstwa „UNICORN”

10.12.2008 r. – zorganizowanie spotkania podsumowującego Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przedstawicieli klas I - VI z udziałem posłanki p. Ireny Tomaszak – Zesiuk

30.12.2008 r.– udział w I Konkursie Gazetek Szkolnych pt. „Zostań dziennikarzem” zorganizowanym przez tygodnik „Obserwator”

30.01.2009 r. – udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków 2009”

3.02.2009 r. – wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Turku i przeprowadzenie wywiadu z policjantką z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

17.04.2009 r. – udział w spotkaniu autorskim z Joanną Papuzińską w MiPBP w Turku z okazji 70. urodzin pisarki

23.04.2009 r.– udział w szkolnych obchodach Światowego Dnia Książki

29.04.2009 r. – udział w wystawie gazetek szkolnych zorganizowanych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie

12.04.2009 r. – wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku
w ramach Dni Otwartych zorganizowanych z okazji Tygodnia Bibliotek

ROK SZKOLNY 2007/2008

22.10.2007 r. - udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych – apel pt. „Książka przed sądem”

16.11.2007 r. przygotowanie wystawy okolicznościowej z okazji Święta Patrona Szkoły

30.01.2008 r. udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków 2008”

11.04.2008 r. udział w konkursie gazetek szkolnych w ramach VI edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” – opracowanie dwóch numerów „Kleksa”

ROK SZKOLNY 2006/2007

11.10.2006 r. – organizacja charytatywnego kiermaszu w celu wsparcia finansowego kolegi, przechodzącego rehabilitację 

23.10.2006 r. – udział w organizacji szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

22.11.2006 r. – wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

11.12.2006 r. – udział w warsztatach etnograficznych nt. wykonywania ozdób choinkowych

15.01.2007 r. – zgłoszenie udziału do Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków 2007”

ROK SZKOLNY 2005/2006

5.10.2005 r.– wycieczka Redakcji „Kleksa” do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

21.10.2005 r. – udział w organizacji obchodów 80-lecia istnienia Szkoły Podst. nr 1 w Turku

15.11.2005 r. – udział w organizacji obchodów szkolnego Święta Patrona Szkoły

12.2005 r. – udział w Wystawie gazetek szkolnych w Koninie

15.01.2006 r. – zgłoszenie udziału do Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków 2006”

8.02.2006 r. – wycieczka do Redakcji „Echa Turku”

 31.03.2006 r. – wycieczka do nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

11.04.2006 r. – wycieczka do Urzędu Miasta w Turku i przeprowadzenie wywiadu z wiceburmistrzem miasta

25.04.2006 r. – wydanie specjalnego numeru „Kleksa” z okazji 665-lecia miasta Turku     

30.04.2006 r. – zgłoszenie udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych o Pałuckie Pióro 2006

ROK SZKOLNY 2004/2005

6.11.2004 r.– udział w organizacji obchodów szkolnego Święta Patrona Szkoły

9.11.2004 r. – wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

30.01.2005 r. – zgłoszenie udziału do Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków 2005”

11.04.2005 r. – wycieczka do Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku

2.06.2005r. – nawiązanie współpracy redakcji „Gazety Szkolnej” z redakcją „Kleksa”  

ROK SZKOLNY 2003/2004

14.01.2004 r. -  wycieczka do Redakcji „ECHA TURKU”

20.01.2004 r.– artykuł informujący o działalności „KLEKSA” zamieszczony w „ECHO TURKU”

30.01.2004r.- udział w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych
o tytuł Mistrza Pismaków 2004

30.04.2004 r.- udział redakcji w XI Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „PAŁUCKIE PIÓRO 2004”

ROK SZKOLNY 2001/2002

22.01.2002 r. – udział w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych
o tytuł Mistrza Pismaków 2002

5.04.2002 r.– wywiad przeprowadzony przez członków redakcji
z gościem szkoły pisarką Wandą Chotomską – nagranie na dyktafon, przepisanie wywiadu, wydrukowanie w gazetce

19.04.2002 r. – spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem, dziennikarzem i reportażystą, zorganizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku z udziałem redakcji gazetek szkolnych

29.04.2002 r.- udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych O Pałuckie Pióro

ROK SZKOLNY 2000/2001

listopad 2000 r. – publikacja gazetki i informacji o jej powstawaniu na stronie internetowej szkoły

5.12.2000, 12.03.2001 - otwarte posiedzenia rady pedagogicznej
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa, Domu Kultury, Muzeum,  bibliotek, policji, Rady Rodziców, podczas których zaproszeni goście mogli zapoznać się z gazetkami, rozdawanymi przez uczniów

28.03.2001 r.– wycieczka redakcji „Kleksa” do redakcji gazety lokalnej „Echo Turku” w celu zapoznania się z pracą redakcji pisma i etapami powstawania gazety

ROK SZKOLNY 1993/1994

10.12.1993 r. – zajęcia otwarte dla nauczycieli przeprowadzone w ramach prac zespołu samokształceniowego nt. prowadzenie pozalekcyjnych form pracy z czytelnikami ph. ”Wydajemy gazetkę uczniowską”

ROK SZKOLNY 1991/1992

Marzec 1992 r. – zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych w Koninie – opublikowanie informacji o tym wydarzeniu na łamach gazety lokalnej „Echo Turku”

 

 

ZESPOŁY  REDAKCYJNE  NA  PRZESTRZENI   LAT

 

Opiekunką zespołu redakcyjnego „Kleksa”
 od początku jego istnienia jest p. Elżbieta Nowak

 

 2010/2011 –     Agata Kacprzak, Aleksandra Kaźmierczak, Kinga Kurzawa, Ewa Pajszczyk, Mateusz Pakuła, Jakub Szymczak, Inez Wielgosz

 

2009/2010 –     Lena Andrzejak, Sandra Janiak, Aleksandra Kaźmierczak, Martyna Klimek, Krzysztof  Kośla, Kinga Kurzawa, Oliwia Marciniak, Patrycja Markiewicz, Michał Nykiel, Dawid Opszalski, Ewa Pajszczyk, Mateusz Pakuła, Adam Pietrzak, Alicja Sosińska, Natalia Wdowiak, Inez Wielgosz

 

2008/2009 –         Michał  Andres, Lena Andrzejak, Ewa Czernikowska, Aleksandra Drzewiecka, Aleksandra Fret, Sandra Janiak,  Martyna Klimek, Oliwia Marciniak, Patrycja Markiewicz, Joanna Mikołajczyk, Agata Ratajczyk, Alicja Sosińska, Natalia Wdowiak

 

2007/2008 –         Justyna Rajczyk, Jakub Spioch,  Angelika Koralewska, Mateusz Majtka, Mateusz Nykiel (VI a), Martyna Pasturek, Adrianna Piekarska (V b), Nikola Walaszek, Martyna Jasiak (IV a).

 

2006/2007 –        Dawid Ochota – VI, Szymon Ochota – VI a, Kinga Szuberska – VI a, Tobiasz Brzychcy – V a, Nikola Gil – V a, Mateusz Majtka – V a, Mateusz Nykiel – V a, Emil Nowak – V a, Justyna Rajczyk – V a, Jakub Spioch – V a

 

2005/2006 –        Dawid Ochota – V a, Szymon Ochota – V a, Kinga Szuberska – V a, Nikola Gil – IV a, Justyna Rajczyk – IV a, Jakub Spioch – IV a, Angelika Koralewska – IV a, Tobiasz Brzychcy – IV a, Mateusz Majtka – IV a, Mateusz Nykiel – IV a, Paulina Marendziak – IV a, Paula Klimek – IV b, Weronika Stolarek – IV b, Dominika Brzozowska – IV b, Angelika Graczyk – IV b, Nikola Krawczyk – IV b, Natalia Maciejewska – IV b

 

2004/2005 –         Angelika Bartosik – VI c, Agnieszka Brzozowska – VI c, Monika Budka – VI c, Agata Dąbkowska – VI c,Nikola Gajewska –  VI  c, Katarzyna Karolak – V a, Dawid Ochota – IV a, Szymon Ochota – IV a, Olga Owczarek – V a,Denis Piekarski – VI c

 

2003/2004 –         Angelika Bartosik – V c, Agnieszka Brzozowska – V c, Agata Dąbkowska – V c, Konrad Flejter – V c,Nikola Gajewska – V c, Dawid Ochota – III a, Szymon Ochota – III a, Denis Piekarski – V c, Tobiasz Seidel – V c

 

2001/2002 –        Angelika Bartosik – III c, Agnieszka Brzozowska – III c, Agata Dąbkowska – III c, Arkadiusz Kubacki – V aMagdalena Kubiak – V a, Anna Kubicka – V a, Aleksandra Michalak – V a, Karolina Pańczyk – V a Bartłomiej Pawlak – V a, Marta Pawlak – V a, Denis Piekarski – III c, Marcelina Rogodzińska – V a, Tobiasz Seidel – III c, Kinga Staciwińska – V a, Agata Tylak – V a, Anna Weber – V a

 

2000/2001 –         Dorota Cepowska – VI a, Graczyk Milena – VI a, Aleksandra Kicińska – VI a, Monika Maciejewska – VI a, Justyna Smolińska – VI a, Anna Sołtysiak – VI a

 

1998/1999 –         Agnieszka Adaszak – VIII c, Kamila Gawlak – VIII c, Justyna Hoffman – VIII c, Estera Kurzawa – VIII cBeata Nowak – VIII c, Beata Sikora – VIII c, Aleksandra Sołtysiak – VII c, Milena Święcicka – VIII c, Ewelina Wieczorek – VIII c

 

1995/1996 –         Olga Choręziak  –  VII c, Łukasz Fabicki – VIII b, Robert Jacek – VII c, Małgorzata Jędraszczyk – VII c Paweł Pięta – VII c, Łukasz Świrszczyński – VII c

 

1994/1995–         Małgorzata Baranowska – VIII d, Łukasz Fabicki – VII b, Kinga Fret – VIII d, Zofia Gryska – VIII d, Jakub Kozłowski – VIII d, Agnieszka Przybył – VIII d

 

1993/1994 –         Małgorzata Baranowska – VII d, Kinga Fret – VII d, Zofia Gryska - VII d, Szymon Jastrzębski – VIII d, Jakub Kozłowski – VII d, Agnieszka Krysiak – VII d, Ewa Kucharska – VII d, Piotr Mosiężny – VII d, Agnieszka Przybyl –VII d, Agata Witkowska – VII d

 

1992/1993 –         Małgorzata Jastrzębska – VI c, Szymon Jastrzębski – VII d, Jakub Kozłowski – VI d, Agnieszka Krysiak –VI d, Piotr Mosiężny – VI d, Agata Witkowska – VI d

 

1991/1992 –         Maciej Aniołczyk – VI d, Paweł Biskup – V d, Artur Cepowski – VI d, Joanna Gogulska – VII a, Bartosz Jandy – V b, Joanna Szmagaj – V b, Katarzyna Wawrzyniak – VII a, Edyta Zagozda – VII a, Przemysław Zaremba – V d, Anna Zesiuk – Vb

 

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn