W naszej szkole zakończyła się katechetyczna akcja pod hasłem „Boże Anioły chodzą z nami do szkoły”, w której chętne dzieci zaprezentowały w formie plastycznej wyobrażenie swojego Anioła Stróża.

Całość ma na celu ożywianie dziecięcej wiary w świat niewidzialny stworzony przez Boga i w Bożą opiekę. Pierwsza modlitwa dziecka, którą najczęściej jest – Aniele Boży Stróżu mój, buduje w dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Dziękujemy rodzicom za wsparcie swoich dzieci, które ujawniły swoje talenty.