W październiku na szkolnych katechezach dzieci i młodzież starają się pochylić jeszcze raz nad słowami św. Jana Pawła II skierowanymi do nich z miłości i troski o ich teraźniejszość i przyszłość.

XX Dzień Papieski, w tym roku przypadł 11 października, czyli w niedzielę przed pamiętną datą 16 października, wspominającą jak w 1978 roku bp. Karol Wojtyła wybrany został na papieża. W roku 100 rocznicy urodzin Papieża dzieci klas młodszych odkrywały jaki sens i skutek miało zawierzenie siebie i całego pontyfikatu Matce Bożej.

W liturgicznym kalendarzu dnia - 22 października wspominamy Papieża Polaka i stąd na szkolnych katechezach w kościele trzymając różaniec w ręku, pochylamy się nad nauczaniem Ojca Świętego i świadectwem głębokiej wiary, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy Go wzywają a dzisiaj szczególnie przez Serce Matki – to Serce, któremu św. Jan Paweł II zawierzył Polskę i świat cały.