Rozpoczęcie roku szkolnego choć całkiem inne, to bardzo radosne. Inne bo zgodne z zasadami reżimu sanitarnego, ale bardzo radosne, gdyż widać było, że dzieci z utęsknieniem czekały na 1 września i rozpoczęcie nauki w szkole, w szkolnej ławce, z nauczycielami i przy tablicy.

W sali sportowej odbyło się powitanie pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych spotkali wychowawców koleżanki i kolegów w wyznaczonych sektorach, natomiast uczniowie klas 2-8 o wyznaczonych godzinach rozpoczynali rok szkolny w swoich izbach lekcyjnych.

Widać było radość na twarzach, że można chodzić do szkoły i normalnie się uczyć. Nauczyciele również z radością powitali uczniów i przedstawili rekomendowane zasady higieny, kontaktu społecznego, przebywania i spędzania czasu w szkole.

Pani dyrektor Elżbieta Pokojowa w liście do uczniów życzyła ciekawych lekcji, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, satysfakcji z osiągniętych sukcesów, wzajemnej życzliwości i zaufania. Po prostu dobrego roku szkolnego.