Tradycją naszej „jedynki” jest krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim zrywie narodowowyzwoleńczym Polaków, jakim było Powstanie Wielkopolskie(1918-1919). W wyniku zwycięskiego powstania, do Macierzy powróciła Wielkopolska - ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego.

Tym razem w 102. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w wyjątkowym przedsięwzięciu realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – „MALI POWSTAŃCY na 102 - nie zapominamy o naszych bohaterach!” W ramach akcji uczniowie wykonali techniką origami czapkę wojskową – wielkopolską rogatywkę, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli powstańców wielkopolskich. W ten oto sposób nasi uczniowie dowiedli, że o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach pamiętają duzi i mali”. Zapraszamy do obejrzenia galerii rogatywek.