HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, i GIS

 • Do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia), zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem oraz od pracowników szkoły,
  • opiekunowie i dzieci powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Uczniowie klas pierwszych przychodzą na salę sportową zgodnie z przydzielonymi sektorami. Zajmują wyznaczone miejsca, rodzice przebywają podczas części oficjalnej w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego oraz z osłoną ust i nosa. Po części oficjalnej z wychowawcą uczniowie udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej, a rodzice czekają na dzieci  na sali sportowej (ok. 15 minut).

Klasy 1-5 (ul. 3 Maja 29)
klasy 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klasy 6-8 (ul. Parkowa3)

 klasy6 8