Regulamin akcji „IGRZYSKA-KILOMETRZYSKA”

Cele:

- propagowanie zdrowego trybu życia;

- integrowanie  społeczności szkolnej SP1;

- motywacja do wspólnej zabawy;

Organizator:

Stowarzyszenie Kopernik Plus.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku.

Uczestnicy wydarzenia:

Uczestnikami wydarzenia są uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku.
Każdy uczestnik zgłasza się do udziału dobrowolnie.
Uczniowie biorą udział w wydarzeniu pod opieką rodziców lub za ich zgodą.

Opis zadania:

  1. Uczestnik wybiera aktywność: chód, bieg, jazda na rowerze i pokonuje dystans nie mniejszy niż 1km.
  2. Dokumentuje swoją aktywność poprzez zdjęcie lub print screen z dowolnej aplikacji lub zegarka. Na zdjęciu obowiązkowo widoczna jest data, mapa, ilość przebytych kilometrów (NIE kroków). Zdjęcia niezawierające poprawnego opisu będą odrzucane. Ilość km z aktywności za cały dzień nie będą brane pod uwagę.
  3. Uczestnik przesyła zdjęcia na adres: igrzyska.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu wykonania zadania. Zdjęcia przesłane po czasie („z wczoraj”) będą odrzucane.

Termin:

23-30.09.2021(Europejski Tydzień Sportu)

4.10.2021 podsumowanie akcji i oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły, fb szkoły oraz w dzienniku Librus.

Nagroda:

Dla uczestników wydarzenia, przewidziana jest nagroda w każdej z 3 kategorii: bieg, chód, rower.

Nagrodę otrzymują uczestnicy, którzy w czasie trwania wydarzenia pokonają najdłuższy dystans w danej kategorii, który będzie sumą wszystkich dystansów przesłanych do organizatora z tego samego adresu e-mail zgodnie z wytycznymi regulaminu.

Postanowienia końcowe:

W ciągu dnia uczestnik może wykonać kilka różnych aktywności.
W igrzyskach można wziąć udział dowolną ilość razy. Organizator zachęca do przesyłania zdjęć uczestników wykonanych podczas wykonywania wybranej aktywności. Zależnie od ilości przesłanych fotografii zostaną one przedstawione społeczności szkolnej w gazetce elektronicznej oraz na FB szkoły i stronie internetowej podczas podsumowania rywalizacji.

Zdjęcia z udokumentowaniem swojej aktywności uczestnicy przesyłają adresem e-mail w domenie sp1.turek.pl (czyli korzystają z kont gmail ucznia, bądź nauczyciela).

Rodzice przesyłają zdjęcia aktywności z konta e-mail dziecka. Prosimy w temacie wiadomości wpisać informację: Rodzic/ Uczeń, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację wyników.

Zdjęcia przesłane z innych kont nie będą brały udziału w igrzyskach.

Uczestnik rywalizacji  zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.