W czwartek 30 września ósmoklasiści wybrali się do „Teatru Manufaktura” w   Łodzi
na sceniczną adaptację dramatu J. Słowackiego „ Balladyna”. Dla młodych ludzi była to teatralna wycieczka do pradawnych czasów ożywiona sztuką aktorów i nowoczesną konwencją teatralną.

Nie była to  jedyne tego dnia spotkanie ze sztuką. Niewątpliwym atutem wyjazdu okazała się bowiem wizyta w Muzeum Kinematografii usytuowanym w pięknym pałacu XIX-wiecznego łódzkiego przemysłowca- Karola Scheiblera. Uczniowie klas: VIIIa, VIIIc i VIIIb mieli okazję zapoznać się
z archiwalną aparaturą filmową, plakatami, scenografią i pamiątkami związanymi z ludźmi kina.

Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się: fotoplastikon, przedwojenny gramofon, scenografia do filmu „ Kingsajz” w reżyserii J. Machulskiego oraz…postać kota Filemona, którego sympatią darzą chyba wszystkie pokolenia Polaków.

Wycieczkę zorganizowały: A. Ulańska,  E. Kaczmarek i J. Trembasiewicz