18 maja 2023 roku odbył się konkurs recytatorski z języka angielskiego ,,English Poetry Contest’’. Uczestnikami byli uczniowie klas I-II. Główne cele konkursu  to zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, prezentacja umiejętności uczniów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z klasy 1c i 2b (z każdej 6-uczniów)

Recytację oceniano stosując pięciostopniową skalę (1-5). Na ocenę miały wpływ następujące elementy: interpretacja wiersza, poprawna wymowa i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy, którzy brali udział w konkursie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przewodnicząca jury, pani Magdalena Sobczak podziękowała uczestnikom za występy zaznaczając, że była to znakomita okazja do zaprezentowania talentów przed publicznością. Przeprowadzony konkurs dla dzieci był okazją wzmacniania wiary we własne siły oraz wspaniałą zabawą, zawierającą wiele aspektów zarówno dydaktycznych, wychowawczych jak i społecznych. Pogratulowano ciekawe interpretacji, odwagi i wytrwałości w pamięciowym opanowaniu wierszy. Członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie do wykonania, bowiem poziom wszystkich wykonawców był bardzo wysoki, jednak regulamin przewidywał wyłonienie miejsc : pierwszego, drugiego i trzeciego.

Miło nam poinformować, że zwyciężyła Antonia Bakalarz z kl.1c, drugie miejsce zajęła Julia Krotowska również z kl.1c, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się uczennica kl.2b Nadia Mikowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy umiejętności językowych i życzymy dalszych sukcesów.