9 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania podejmowane w ramach tego dnia, realizowane były pod hasłem ,,DZIAŁAJMY RAZEM". W związku z tym, opiekunowie SU, pedagog szkolny oraz pozostali nauczyciele, dołożyli wszelkich starań, żeby temat bezpieczeństwa w sieci był uczniom szczególnie bliski. Zorganizowano zajęcia poświęcone zagrożeniom w sieci wzbogacone o wytwory plastyczne uczniów. Dzieci z klas I-III chętnie prezentowały własne prace.