Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej nr 1 (aktualizacja dnia: 07.08.2023 r.)

Rodzice zakupują tylko podręczniki do nauczania religii w klasach 1-8, oraz języka niemieckiego w klasach 3,4,5,6.

Pozostałe podręczniki zapewnia uczniom szkoła.