Zestaw podręczników Szkoły Podstawowej nr 1

Rodzice zakupują tylko podręczniki do nauczania religii oraz języka niemieckiego w klasach 3,4,5,6.

Pozostałe podręczniki zapewnia uczniom szkoła.