Do świetlicy szkolnej uczęszcza (zgodnie z kartą uczestnictwa dziecka) 149 dzieci z klas 1-5

Praca w świetlicy szkolnej odbywa się w trzech sekcjach:

- polonistycznej,

- gier i zabaw ogólnorozwojowych,

- plastyczno-technicznej

Metody pracy w świetlicy:

- zabawy integracyjne,

- burza mózgów, pogadanki,

- rysunki,

- malowanie farbami akwarelowymi i plakatowymi,

- prace techniczno-plastyczne (orgiami, prace w plastelinie, mandale , wykonywanie makiet, wykonywanie projektów plastycznych w grupach, samodzielne wytwory plastyczne z makulatury, dostępnych materiałów, jak kubeczki po jogurtach, nakrętki, rolki po papierze toaletowym, wytłaczanki, patyczki, talerzyki papierowe, kartony, bibuły, itp.)

- śpiewanie piosenek, układanie wierszyków

- odgrywanie scenek,

- ćwiczenia w parach, w grupach

- pomoc w nauce.