KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO :   

4 września 2023 r.  wg podanego harmonogramu

I półrocze  - 04 września 2023 r. – 28  stycznia 2024 r.

II półrocze  - 29 stycznia  2024 r. – 21  czerwca 2024 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:         23 - 31 grudnia 2023 r.

 

FERIE ZIMOWE:   od 12   do 25 lutego  2024 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:   28 marca do 2  kwietnia 2024 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

a) język polski   - 14.05.2024 r.   godz. 9.00

b) matematyka – 15.05.2024 r.   godz.9.00

c) język obcy nowożytny  - 16.05.2024 r.  godz. 9.00

 

DODATKOWE DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

02 03. 11.2023 r.
02.01.2024 r.

02.05.2024 r.

Egzamin ósmoklasisty : 14 -15.05.2024 r.

31.05.2024 r.

W tych dniach nie są prowadzone  obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
Podczas wyznaczonych dodatkowych wolnych dni szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których rodzice zgłoszą taką potrzebę  do wychowawcy klasy. 

Nauczyciele biorą udział w przeprowadzeniu  egzaminów  i  wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych. 

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO:   21 czerwca 2024 r.

 

WAKACJE - 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

 

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego -  sierpień 2024 r.