KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

 

ROZPOCZĘCIE ROKUSZKOLNEGO : 1 września 2021 r.  wg podanego harmonogramu

I półrocze  -      01 września 2021 r. – 30  stycznia 2022 r.

II półrocze  -     31 stycznia  2022 r. – 24  czerwca 2022 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: od  23  grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

FERIE ZIMOWE:          17 do  30  stycznia    2022 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 14 - 19 . 04.2022 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

a) język polski   - 24.05.2022 r.   godz. 9.00

b) matematyka – 25.05.2022 r.   godz.9.00

c) język obcy nowożytny  - 26.05.2022 r.  godz. 9.00

DODATKOWE DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

15.10.2021 R.

02.11.2021 r.
12.11.2021 r.

02.05.2022 r.

24 -26.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty.

17.06.2022 r.

W tych dniach nie są prowadzone  obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
Podczas wyznaczonych dodatkowych wolnych dni szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których rodzice zgłoszą taką potrzebę  do wychowawcy klasy.

Nauczyciele biorą udział w przeprowadzeniu  egzaminów  i  wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych.

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  24 czerwca 2022 r.

WAKACJE - 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego -  sierpień 2022 r.