KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO :   

1 września 2022 r.  wg podanego harmonogramu

I półrocze  - 01 września 2022 r. – 29  stycznia 2023 r.

II półrocze  - 30 stycznia  2023 r. – 23  czerwca 2023 r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:         23 - 31 grudnia 2022 r.

 

FERIE ZIMOWE:   od 30  stycznia  do 12 lutego  2023 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:   6 - 11  kwietnia 2023 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

a) język polski   - 23.05.2023 r.   godz. 9.00

b) matematyka – 24.05.2023 r.   godz.9.00

c) język obcy nowożytny  - 25.05.2023 r.  godz. 9.00

 

DODATKOWE DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH
31.10.2022 r.

02.11.2022 r.
02.01.2023 r.

02.05.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty : 23 -25.05.2023 r.

09.06.2023 r.

W tych dniach nie są prowadzone  obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.
Podczas wyznaczonych dodatkowych wolnych dni szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których rodzice zgłoszą taką potrzebę  do wychowawcy klasy. 

Nauczyciele biorą udział w przeprowadzeniu  egzaminów  i  wchodzą w skład komisji egzaminacyjnych. 

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO:   23 czerwca 2023 r.

 

WAKACJE - 24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.

 

Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego -  sierpień 2023 r.