Dyrektor szkoły: Elżbieta Pokojowa

wicedyrektorzy: Krystyna Morek, Katarzyna Pokojowa

 

 KADRA PEDAGOGICZNA  - od 1 września 2023 r.

PRZEDMIOT

IMIĘ  I  NAZWISKO  NAUCZYCIELA

Edukacja wczesnoszkolna: Spychalska - Baran  Hanna,  Hynas Dorota, Łuczak  Iwona, Jesionowska  Izabela, Pasturek  Lidia, Perlińska Agnieszka, Pokojowa Elżbieta,  Rzetecka  Marzanna,  Szymczyk Agnieszka, Nikola Marecka, Anna Wituła, Misiak Angelika, Rojek Nikola, Wieczorek Agnieszka, Stasiak Adrianna
Język polski: Ewa Pawlak, Pakuła Małgorzata, Kaczmarek Elżbieta, Koszykowska Agnieszka, Trembasiewicz Joanna
Język angielski: Sobczak Magdalena, Zielińska Malwina, Ciszewska Aleksandra, Orłowska Katarzyna, Płóciennik Agnieszka, Ulańska Anna
Język niemiecki: Ciszewska Aleksandra, Cytrowska Izabela, Woźniak Aneta
Przyroda: Morek Krystyna, Mielczarek Bożena, Błajet Katarzyna
Biologia: Morek Krystyna, Pokojowa Katarzyna
Historia: Mielczarek Bożena, Kulesza Ewa, Maćczak Anna
Geografia: Błajet Katarzyna, Kaczkowska Małgorzata
Matematyka: Koszykowska  Agnieszka, Trocha Wioletta, Majtka Adela, Frątczak Stanisław, Błajet Katarzyna
Fizyka: Spławski Maciej, Błajet Katarzyna
Chemia: Majtka Adela
Informatyka: Dominiak Irena, Piekarczyk Emil
Technika: Wioletta Trocha,  Piekarczyk Emil
Muzyka: Piwońska Aldona
Plastyka: Majda Andrzej, Piwońska Aldona
Edukacja dla bezpieczeństwa: Bożena Janowska
Wychowanie Fizyczne: Tomasz Gargula, Tadeusz Tomczak,  Bożena Janowska, Majda Andrzej, Piotrowski Dariusz
Religia: Piekarczyk Emil, Banasiak Jadwiga, Szkudlarek Anna
Wychowanie do życia w rodzinie: Majdańska Wiesława
Pedagog: Przygocka Halina, Adamczewska - Mobarak Patrycja
Psycholog: Patrycja Adamczewska
Świetlica: Majdańska Wiesława,  Nowakowska Elżbieta, Zielińska Malwina, Cytrowska Izabela, Kulesza Ewa, Spławski Maciej, Gargula Tomasz
Biblioteka: Antczak Aleksandra, Nowak Elżbieta, Sochacka Renata