Raport podsumowujący starania Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku

o certyfikat wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA KLAS I-III

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ dla klas  

Ankiety podsumowujące realizację programu zdrowotnego

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2014-2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2013-2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rok szkolny 2012-2013

ANKIETA DIAGNOZUJACA POZIOM DBALOSCI O ZDROWIE wsród rodziców

Ankieta dla ucznia SPZ

Jak dbasz o swoje zdrowie - nauczyciele i pracownicy szkoły

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2014-2015

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2013-2014

Raport z rocznej działalności SZPZ w Szkole Podstawowejnr 1 im. H. Sienkiewicza  w Turku 2012-2013

Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Szkoła promująca zdrowie.

„Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi”. Wiodącą rolę w tej sferze pełnią zajęcia wychowania fizycznego.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.
Szkoła promująca zdrowie jest procesem.. W tym procesie bierzemy udział wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele, instytucje wspomagające.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły:

     Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 1. W związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła promująca zdrowie"
   w sklepiku szkolnym uczniowie mogą zakupić zdrowe śniadanie: bułkę
  z sałatą i wędliną lub żółtym serem, świeże owoce, jogurty, świeżo wyciskane soki z owoców ( z sokowirówki), soki butelkowane, wodę mineralną. Uczniowie mają możliwość nauczenia się dokonywania właściwych wyborów związanych ze zdrowym odżywianiem.

 2. Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji „ Śniadanie daje moc”.

Do najważniejszych celów programu należą:

- zwiększenie świadomości uczniów i rodziców nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację.

Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu 2011 r. przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Banków Żywności i firmy Danone:

- w blisko 40% klas 1-6 w polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania, 
- prawie ćwierć miliona (220 tys.) dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowego rozwoju, np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu, 
- ok. 130 tys. uczniów szkół podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia;

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się ze stroną internetową http://www.sniadaniedajemoc.pl

Promocja zdrowego stylu życia, aktywność fizyczna i właściwe odżywianie to priorytety, które są motywem przewodnim wielu działań w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku. Do bardzo ciekawych przedsięwzięć zaliczyć należy włączenie się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ŚNIADANIE DAJE MOC”.

Powstały w szkole Kluby Śniadaniowe, które realizują zajęcia podnoszące świadomość uczniów na temat odżywiania. Ideą programu jest przede wszystkim uświadamianie dzieci, że II śniadanie to ważny posiłek w ciągu dnia.

W związku z tym 8 listopada każda klasa w Jedynce wg własnego pomysłu organizowała zdrowe śniadanie. Była to świetna zabawa o dużych walorach edukacyjnych. Dzieci z apetytem jadły ciemne pieczywo z gzikiem lub domowymi konfiturami. Dużym powodzeniem ciszyły się sałatki owocowe i warzywne, kolorowe kanapki a do picia kompoty i domowej roboty soki. W tym dniu zamiast chipsów dzieci chrupały marchew, zamiast słodkich groszków wyciągały rękę po winogrono.

Wiedzę o zdrowym odżywianiu dzieci zdobywały, rozwiązując zagadki, krzyżówkę, użyły też warzyw do zabawy i przedstawienia kukiełkowego. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia to znakomity przykład budowania świadomości zjadania w szkole II śniadania, które daje energię do nauki.