Prezydium Rady Rodziców
Rok szkolny 2022/2023

 

Przewodniczący Rady Rodziców:      Artur Przyszło

Księgowa :     Magdalena Tomczak  

 

ZESPÓŁ ZADANIOWY DO SPRAW UCZNIÓW KLAS  1 - 5

Wiceprzewodnicząca:      Ewa Poszwa

Sekretarz:      Arleta Adamiak

 Członek:     Anna Sobczyk

 

              

ZESPÓŁ ZADANIOWY DO SPRAW UCZNIÓW KLAS  6 - 8

Wiceprzewodnicząca:   Karolina Najberg

Sekretarz:   Sylwia Okraska

Członek:   Marczak Anna  

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej:   Dariusz Szydłowski

Członek  Komisji Rewizyjnej:   Edyta Potyralska 

Członek Komisji Rewizyjnej:   Anna Sobczyk