W piątek 24 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza zakończyli rok szkolny 2021/2022. Były słowa podziękowań, gratulacje i życzenia. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i dyplomy za wysokie osiągnięcia w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz za wysokie wyniki w nauce. Ten dzień był szczególnie ważny dla ósmoklasistów, którzy opuścili mury szkoły. W zabawnej scence wspominali oni lata spędzone w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku.,