Nagrodzeni uczniowie  konkursie ekologicznym realizowanym w ramach projektu pn. „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez organizację konkursów i warsztatów

dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Turku”.

Nagrodzeni w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej na plakat pt. „Uczniaki z Eko-paki” (dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych):

I miejsce: Zofia Kornet, kl. 3a, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

III miejsce: Kalina Szewczyk, kl. 3a, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Wyróżnienia:

- Hanna Pola Janaszkiewicz, kl. 3c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Nagrodzeni w konkursie na najciekawszą instalację wykonaną z wykorzystaniem odpadów komunalnych (dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych):

I miejsce: Aniela Kukulska, kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

III miejsce: Julia Przysło, kl. 4c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Wyróżnienia:

- Kinga Graczyk, kl. 6b, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Nagrody w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”:

II miejsce: Michalina Hatlińska, kl. 7b, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

Wyróżnienia:

- Julia Kaczmarek, kl. 7c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku

- Marta Cieślak, kl. 8c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku