W I półroczu uczniowie należący do kółka historycznego realizowali projekt „Pomniki i tablice pamiątkowe w Turku”.

Podstawowym jego celem było poszerzenie wiedzy o miejscach pamięci w naszym mieście. Jednak chodziło również o kształtowanie w uczestnikach postawy bacznego obserwatora otoczenia i rozbudzenia pasji badacza historii.

Uczniowie samodzielnie, choć pod opieką nauczyciela prowadzącego kółko, dokumentowali miejsca pamięci. Robili zdjęcia i zbierali informacje. Nieocenionym źródłem wielu wiadomości była rozmowa z dyrektorem Muzeum Miasta Turku im. Józef Mehoffera, panem Bartosz Stachowiakiem, który udzielił młodym poszukiwaczom wywiadu. W jego trakcie uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją na temat tablic i pomników w Turku. Potem przyszedł czas żmudnego opracowywania materiałów. Uczniowie poszukiwali informacji o osobach lub wydarzeniach związanych z określoną płytą pamiątkową lub pomnikiem. Starali się przy tym pamiętać o konieczności zachowania praw autorskich, gdyż korzystali z ogólnodostępnych materiałów. Następnie uczyli się je odpowiednio obrabiać technicznie, by móc zaprezentować społeczności szkolnej. W efekcie powstał całkiem sporawy zbiorek materiałów prezentujących część tablic pamiątkowych i niektórych pomników, i popiersi z naszego miasta.

Zwieńczeniem projektu jest wystawka ścienna prezentująca większość prac (niestety, nie wszystkie materiały udało się na niej zmieścić) oraz baza plików odpowiednio przygotowanych do prezentacji multimedialnej.