"Mitologię dobrze znamy, więc ją chętnie powtarzamy!" - taki temat nosiła lekcja języka polskiego w klasie piątej. Uczniowie pracowali w grupach metodami aktywizującymi, a więc uczyli się zasad harmonijnego współżycia w zespole, świadomej dyscypliny, życzliwości i innych wartościowych cech zachowania.  Odegrali scenki pantomimiczne, Syzyf napisał zaproszenie, Demeter dziennik, Herkules udzielił wywiadu, a Ikar otrzymał list.

Podczas takich zajęć to uczeń działa i wykonuje określone czynności, a następnie zdobywa wiedzę teoretyczną, ucząc się myślenia kreatywnego. Rola nauczyciela - choć bardzo ważna - ogranicza się do udzielania dodatkowych informacji, wyjaśnień i pomocy.

Mitologię dzieci poznają bardzo chętnie i daje ona wiele możliwości dydaktycznych oraz znakomicie rozwija intelektualnie. Rezultaty zmagań grup były imponujące, a z ankiety "Jak współpracowałem z rówieśnikami w grupie?" wynika, że dzieci lubią pracować w zespole.

Po tak przeprowadzonych lekcjach przychodzi refleksja. O ile ciekawsze są tego typu zajęcia od tradycyjnych. Dzieci przyjmują na siebie określone role, zdobywają umiejętności poprzez uczestnictwo. Tak niewiele potrzeba, aby uczyły się bawiąc i przeżywając, a nauczyciel był w pełni usatysfakcjonowany.