19 września 2023r w  naszej szkole odbyło się  spotkanie  dla dzieci z klas V a, b, c prowadzone przez p. Dariusza Jasiakiewicza. W czasie spotkania  poruszane były kwestie szeroko pojmowanej profilaktyki uzależnień, asertywności oraz bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

Dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia niosą ze sobą dopalacze oraz wzięły udział w dyskusji na temat wpływu używek na ich zdrowie i życie.

Prowadzący  położył duży nacisk na uświadomienie młodzieży negatywnych skutków substancji uzależniających, omówił sposoby niszczenia przez nie organizmu oraz ich destrukcyjny wpływ na psychikę młodego człowieka.