W dniu 23.10.2023r w Szkole Podstawowej nr1 w Turku odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Akademia Bezpiecznego Dziecka „ , projekt wspierany przez Burmistrza Miasta Turku  dla klasy 2b, 2c oraz 3a, 3b,  3c .

Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw  oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia.