Wybrane tematy z wiedzy o społeczeństwie są przeprowadzane metodą projektu. W tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych opracowali m.in. plakaty analizujące określone zawody oraz zaprezentowali kulturę, zwyczaje i obyczaje mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących RP. Zwieńczeniem projektów było przeprowadzenie rozprawy sądowej w ramach lekcji otwartej na temat struktury polskiego sądownictwa. W celu zebrania materiałów i rzetelnego przygotowania się do zajęć, zespół uczniów odpowiedzialny za realizację projektu nawiązał współpracę z sędziami Sądu Rejonowego w Turku. Przewód sądowy został przeprowadzony perfekcyjnie, o czym świadczyły wrażenia goszczących na lekcji nauczycieli, którzy mieli poczucie uczestniczenia w prawdziwym procesie.