„Pamiętamy i będziemy pamiętać”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  - od 2011r. zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - obchodzony jest jako święto państwowe i wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. 

1 marca upamiętniamy tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Dla uczczenia  „Żołnierzy Wyklętych” w walce o wolną Polskę,  uczniowie ”jedynki” przygotowali prezentacje multimedialne i plakaty przedstawiające  zasługi oraz losy  bohaterów – „ Żołnierzy Niezłomnych”, wysłuchali piosenki z albumu Dariusza Malejonka  

„Panny Wyklęte”, którego inspiracją była osoba Danuty Siedzikówny, czyli „Inki”. Uczniowie klasy 8a brali udział w spotkaniu wirtualnym z  dyrektorem Muzeum Miasta Turku, panem Bartoszem Stachowiakiem,  który opowiedział  o powojennym podziemiu niepodległościowym na naszym terenie. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także poznać losy żołnierzy z partyzanckiego oddziału walczącego po II wojnie światowej o niepodległą Polskę pod dowództwem Eugeniusza Kokolskiego, pseudonim „Groźny”.

Udział uczniów w przedstawionych działaniach miał na celu przypomnienie dramatycznych wydarzeń z okresu powojennej Polski oraz patriotycznej  postawy „Żołnierzy Wyklętych”.