23 listopada 2021 roku, w dniu Patrona naszej szkoły, odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Dzieci tych klas zostały oficjalnie przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku.

Na początku dzieci przywitały p. wicedyrektor Katarzynę Pokojową w swoich klasach. Potem nastąpił najważniejszy moment uroczystości, uczniowie klas 1a, 1b, 1c, złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu pani wicedyrektor życzyła uczniom pomyślności i sukcesów w nauce oraz symbolicznym piórem dokonała aktu pasowania na ucznia szkoły. Po części oficjalnej pierwszaki zaprezentowały program artystyczny a na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.