ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TURKU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

trwają  od   02.02.2022 r.   do  11.03. 2022 r.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną nie prowadzimy zapisów
 bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Informacje o zasadach naboru  oraz wnioski  o przyjęcie dziecka  do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp1.turek.pl
 z zakładki RODZICE / REKRUTACJA.

Dodatkowe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu:  63 278 47 90.