W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych  uczniowie  SP nr1 spotkali się  z funkcjonariuszami policji.

Profilaktyka zagrożeń i szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów było celem pogadanki, jaką z uczniami klas pierwszych przeprowadziła pani  podkomisarz Marzena Kwaśna – policjantka Wydziału Prewencji do Spraw Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej w Turku, dzielnicowa- Izabela Biernacka oraz Marzena Zimna..

Uczniowie klas IV-V przypomnieli sobie informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą.