Dzisiaj 29.05.2024 r w budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku odbył się rajd edukacyjno-sportowy  „Ucz się i Baw”

Rajd odbył się w przylegającym do szkoły Parku Miejskim oraz na boisku sportowym szkoły.

Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VI. Zadaniem było odwiedzenie umieszczonych na trasie rajdu 8 stacji i wykonanie zadania. Wszystkie klasy wyposażone w karty startowe sprężały się umysłowo i sprawnościowo żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Wszyscy uczniowie otrzymali po zakończeniu Rajdu lody ufundowane przez Radę Rodziców.

Ostatecznie w Rajdzie zwyciężyła klasa  VII d uzyskując 76  pkt. i wyprzedzając drugą V b ( 74 pkt.)  i ex aequo trzecie VIII a i VIII b. (72 pkt.)
Pozostała kolejność.

4 – V c  - 71

5-  VII a – 70

6 – Va – 69,5

7 – VII b- 69,5

8 – VIII c – 69

9 – VI c – 68,5

10 – VI a – 68

11 – VII c – 66,5

12 – VI b – 55,5

Pierwsze trzy klasy z największą ilością punktów otrzymają Voucher upoważniający całą klasę do niepytania przez cały jeden dzień w miesiącu czerwcu.