42. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni” w FORMIE WARSZTATÓW

20 października grupa teatralna "Szpilka" uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu miłośników teatru. Pod fachową i merytoryczną opieką młodzi aktorzy zgłębiali swoją wiedzę, integrowali się i bawili poprzez teatr.

Tegoroczne spotkanie odbyło się – wyjątkowo – w zmienionej formule. W konsekwencji pandemii rok 2020/2021 nie pozwolił na uczestnictwo w próbach i przygotowanie spektakli. Dlatego tym razem zrezygnowano z głównej konkursowej część Konfrontacji, spotkanie odbyło się w formie warsztatów.

Przygotowano trzy spotkania z trzema specjalistami z dziedziny teatru zogniskowane wokół szeroko pojętego ruchu na scenie oraz plastyki ciała. Nie zabrakło ćwiczeń na koordynację, integrację czy improwizację.

Paweł Pawlik zaprosił na zajęcia JĘZYK CIAŁA I BUDOWANIE AKCJI TEATRALNEJ.
Potocznie wydaje się, że w teatrze powinno się przede wszystkim mówić, ale przecież aktora na scenie też się ogląda. Każde zachowanie na scenie coś znaczy i jest przez widza odbierane, dlatego tak ważne jest, aby było świadome i znaczące. Uczniowie poznali niektóre tajniki pantomimy, ruchu scenicznego i ciekawy zestaw elementarnych zadań aktorskich.

Jarosław Paczkowski zaprosił na zajęcia ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GRY AKTORSKIEJ. Uczniowie zajmowali się kształtowaniem koordynacji ruchów, koncentracji, wyobraźni, otwartości. Warsztat obejmował także zadania aktorskie i pracę z emocjami. Zwracano uwagę na rytmy i tempa, które są niezbędne w pracy reżyserskiej i aktorskiej. A to wszystko poprzez zabawę!

Michał Dawidowicz zaprosił na zajęcia OBECNOŚĆ I ZASTOSOWANIE TEATRU W ŻYCIU. Utożsamiając teatr z zabawą, uczestnicy uzyskali wgląd w to, jak bawić się możliwościami własnego ciała oraz umysłu, a potem rozszerzyć je w kontakcie z innymi, dostrzegli bariery i schematy, które ich otaczają i ograniczają, poznali podstawowe zasady rządzące teatrem, nauczyli się traktować błędy jako niezwykłe i cenne zdarzenia twórcze, a nie jako zdarzenia negatywne. Otrzymali elementy praktycznej wiedzy, jak poprzez ćwiczenia stosowane w teatrze rozluźnić napięcia psychofizyczne i w ten sposób nabyć dodatkowe narzędzie radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia były niezwykłe i z pewnością przydadzą się dzieciom w rozwijaniu pasji teatralnej, a opiekunom w doskonaleniu ich warsztatu instruktorskiego.

Organizatorami spotkania byli: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.