Uczniowie naszej szkoły bardzo zaangażowali się w obchody Dnia Patrona, dlatego w ramach podsumowania chcielibyśmy zaprezentować postać Henryka Sienkiewicza widziany ich oczyma i... wyobraźnią.