W dniach od 16 do 18 marca 2022 r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w uroczystości „Pasowania na czytelnika”.  

Ze względu na sytuację epidemiczną przebiegła ona skromniej jak w poprzednich latach. Uczniowie klasy 1a, 1b i 1c pod opieką swoich wychowawczyń odwiedzili bibliotekę szkolną, w której poznali zasady korzystania z jej zbiorów.

Najważniejszą częścią spotkania było złożenie Przyrzeczenia Czytelnika oraz uroczyste Pasowanie wielką zakładkę, którego dokonała dyrektor szkoły p. Elżbieta Pokojowa oraz bibliotekarki. 

Od kilku lat nasza szkoła Birze udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. W ramach kampanii społecznej uczniowie otrzymali Wyprawkę Czytelniczą składającą się z następujących materiałów:

  • „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów
  • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania,

Również rodzice pierwszoklasistów otrzymali list, opracowany specjalnie na tą okazję przez bibliotekarki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele redakcji szkolnej gazetki „Kleks: Emilia, Michał i Antoni. Byli oni obserwatorami zajęć oraz przeprowadzali rozmowy z pierwszoklasistami o ich wrażeniach z pierwszej wizyty w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie uroczystości każdy uczeń otrzymał okolicznościowy Dyplom, upominki, a także wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.