W związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Polska na niebiesko”.

Według WHO autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób z autyzmem. Spektrum autyzmu nie dotyczy jednak tylko jednej osoby. Dotyczy on również rodziców, rodzeństwa czy opiekunów, a to tworzy już dużą grupę społeczeństwa liczącą około 3 miliona osób! Wszelakie akcje organizowane tego dnia mają na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie, tym samym zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób z autyzmem.

Nasze wsparcie pokazaliśmy ubierając się dziś na niebiesko i przynosząc niebieski balony. Jesteśmy razem!