W obecnym roku w sposób szczególny dzieci i młodzież z naszej szkoły podjęła temat -  Drogi Krzyżowej. Trzykrotnie poprowadziła w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa rozważania w czasie piątkowego nabożeństwa o godzinie 16,00 oraz 17.30. Na lekcjach religii w młodszych klasach poszła z Mistrzem Jego drogą krzyżową. 25 uczniów wykonało prace plastyczne do konkursu katechetycznego p.t. „Wybrana Stacja Drogi Krzyżowej widziana oczami ucznia”. Prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie.

W przeddzień 17 rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II uczniowie klasy 5a zatrzymali się  nad religijnym wymiarem sensu ludzkiego cierpienia odczytanego w cieniu krzyża i doświadczenia Papieża Polaka. To właśnie św. Jan Paweł II w ostatnich tygodniach swego pontyfikatu pokazał nam, że cierpienie  dla chrześcijanina jest tajemnicą miłości płynącej z krzyża, pokazał jak przejść aby dalej żyć, jak odejść aby z nami pozostać.