10 maja 2022 roku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Uczniowie przybyli wraz ze swoimi nauczycielami, opiekunami i dyrektorami szkół .

Wielkopolski Kurator Oświaty  i  Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych wręczali każdemu laureatowi zaświadczenie, które daje określone uprawnienia i przywileje, m.in. pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty i najwyższą ocenę końcową z przedmiotu.

Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku  zaświadczenie laureata odebrała Agata Kukuła z klasy 7c. Agata jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Opiekunem Agaty była Krystyna Morek.

Gratulujemy Agatce i życzymy wielu sukcesów.