19 maja uczniowie kl. I b odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Turek. Przewodnikiem był  nadleśniczy Paweł Ficner, który przeprowadził dla uczniów zajęcia dydaktyczne w naturalnym środowisku leśnym. Uczniowie obserwowali i nazywali leśne okazy, poznali charakterystyczne cechy zawodu leśnika oraz utrwalili zasady zachowania się w lesie.

Lekcja przyrody w naturalnych warunkach była dla uczniów atrakcyjną formą zdobywania wiedzy i utrwalenia zdobytych wcześniej doświadczeń. Dzieci podziękowały za spotkanie i wręczyły Leśnikowi laurkę z życzeniami. Następnie odbyło się ognisko oraz zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.