18 maja klasa 1 b wyruszyła na spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie sprzętu, jaki straż ma do dyspozycji oraz opanowanie przez dzieci wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej czy niezbędnych umiejętności potrzebnych w sytuacji zagrożenia.

Spotkanie rozpoczęło się od zajęć w interaktywnej salce edukacyjnej „Ognik”. Poprowadził je mł. asp. Sebastian Kwinciak. Przekazał on wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a dzieci w warunkach kontrolowanego zagrożenia miały możliwość poznania właściwych sposobów reagowania. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się, jak unikać zagrożeń w swoim otoczeniu, co można w nim poprawić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa, a także jak prawidłowo reagować w momencie zagrożenia. Następnie uczniowie obejrzeli sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki, na przykład samochody strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Chętni mogli przymierzyć hełm strażacki czy ubrać specjalny strój. Ponadto strażacy zademonstrowali uczniom umiejętności niezbędne w ich pracy, np. szybkiego zjeżdżania do garaży po rurze strażackiej (ześlizgu). Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na koniec uczniowie podziękowali za spotkanie i wręczyli laurkę z życzeniami. Po tak interesującej wycieczce, dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka, mimo swojej trudności, bardzo im się podoba, a niejedno z nich w przyszłość chciałoby pracować w tym zawodzie, czego przykładem są Antoś i Marcel, będący członkami Młodzieżowej Drużyny Strażackiej. Uczniowie zadowoleni wrócili
z wycieczki, a każdy z nich przyswoił numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy - 112.