W ramach projektu klas VII pod hasłem „Jesteśmy posłani -  głosić Dobrą Nowinę”, przez cały maj chętni uczniowie wykonywali prace ewangelizacyjne i prezentowali je w czasie szkolnych katechez. Z tej też okazji zaineresowani i utalentowani wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-katechetyczny  - „Maryja Matką Kościoła”. Powstała wystawa pokonkursowa pod hasłem ‘Kocham Cię Maryjo” w której swój udział zaznaczyli również uczniowie klas młodszych choćby z klasy 3C. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ogromne i twórcze zaangażowanie a nagrodzonym w konkursie gratulujemy.

Wyniki są następujące:

1miejsce – Aniela Kukulska z klasy 4C

2 miejsce – Julia Kałużna z klasy 4 A

3 miejsce – Bartosz Papierkowski z klasy 4 C

Wyróżnienie – Aleksander Choręziak z klasy 4 C

Wyróżnienie – Maja Janczyk z klasy 4 C