Od października w Szkole Podstawowej nr1 w Turku rozpoczęły się   zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia, w których będą uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – V. Cykl zajęć prowadzony będzie przez Dariusza Jasiakiewicza, Sebastiana Wróblewskiego z OSP Turek.

Podczas zajęć dzieci poczuły się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Na pierwszych zajęciach wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem, ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. 

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazaniem istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.