14 grudnia uczniowie klasy 4c spotkali się z panem leśniczym. W  bardzo interesujący sposób opowiadał  o pracy leśnika w lesie w okresie zimowym, o życiu zwierząt.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć ślady  wilka  zamieszkującego lasy naszej okolicy. Dzieci też dowiedziały się o rozmnażania drzew iglastych "Od sadzonki do szyszki".

Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. 

Lepiej poznały zasady ochrony i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.